Schyssta pensioner-nätverket bjöd under måndagen på grön tårta med mörk fyllning hos Tredje AP-fonden och Sjunde AP-fonden i Stockholm samtidigt som en liknande aktion skedde i Göteborg hos Andra AP-fonden. Tårtan symboliserade den greenwashing av smustiga investeringar som pensionsfonderna ägnar sig åt. Utanför kontoren stod även aktivister med kikare och stora pensionskuvert med blodiga handavtryck och plakat där det stod Vi Ser Er!

Delta i den digitala aktionen och sätt press på pensionsfonderna genom att ta ett eget foto med kikare/toarullar/händer och tagga finansmarknadsminister Niklas Wykman och #APViSerEr

FIAN har dokumenterat avskogning och människorättsbrott i Brasilien som kan kopplas till Andra AP-fonden. I flera år har vi uppmärksammat AP2 om detta. De fortsätter dock att investera enorma summor i storskaligt jordbruk som förstör klimat, dricksvatten, biodiversitet och människoliv i Brasilien.

Våra pensionspengar kan inte växa på andras bekostnad!

#APViSerEr

#AP2 #andraapfonden #schysstapensioner