I takt med en skenande globalisering flyttas allt mer makt från stater till privata aktörer såsom transnationella företag och investerare. Många av dessa uttnyttjar sin maktposition och ignorerar mänskliga rättigheter, detta samtidigt som stater har få möjligheter eller liten vilja att ställa företag inför rätta.

Treaty Alliance utgörs av en samling nätverk, organisationer och sociala rörelser runtom i världen som tillsammans bedriver påverkansarbete till stöd för ett internationellt bindande instrument som kan adressera och förhindra människorättskränkningar som begås av företag och andra privata aktörer.

Historisk resolution skapade historisk arbetsgrupp

I juni 2014 röstades resolution 26/9 igenom i FN:s råd för mänskliga rättigheter. Resolutionen, som sponsrades av Ecuador och Sydafrika, resulterade i att en arbetsgrupp skapades med uppgiften att ta fram ett bindande regelverk för företag och mänskliga rättigheter. Under första veckan av  juli 2015 möttes arbetsgruppen för första gången i FN i Geneve, Schweiz.

De framsteg som gjordes i Geneve under arbetsgruppens första session är historiska, men än finns mycket kvar att göra. Diskussionerna om ett bindande regelverk har bara börjat, och viktiga aktörer såsom EU och USA har hittills visat ett stort motstånd under processen.

Globalt stöd för bindanderegelverk

Tillsammans med de över 600 organisationer som står bakom Treaty Alliance kämpar FIAN för att arbetet mot ett bindande regelverk ska ske på ett konstruktivt och öppet sätt med så många deltagande stater som möjligt. FIAN Sverige arbetar aktivt för att få Sveriges regering att delta vid förhandlingsbordet. Bland annat skriver FIAN debattartiklar och skickar påverkansbrev till ansvariga politiker.

Läs mer och engagera dig på www.treatymovement.com.

Talesperson för mänskliga rättigheter och företagande:
Sanna Ström, sanna.ström@fian.se