Panelsamtal: 31/5 på Folketsforum Stocholm50+ Makten över maten – om daggmaskar och jordbrukspolitik

Vem har egentligen makten över hur vår mat produceras? EU:s gemensamma jordbrukspolitik CAP (the European Common Agricultural Policy) utgör 40% av EU:s budget. Jordbruksstöden inom CAP sätter konsekvent det industriella jordbruket och storföretagen före småskaliga jordbrukare, klimatet och den biologiska mångfalden. Dessutom bidrar politiken till prisdumpning av livsmedel globalt. Kan Läs mer…