Hur kan vi förändra våra livsmedelssystem?

Vad måste vara kärnan i omvandlingen av våra livsmedelssystem? Förhandlingarna om riktlinjerna för livsmedelssystem och näring som startar den här veckan kommer att avgöra vår förmåga att vända ökande nivåer av hunger och undernäring och förhindra framtida pandemier. När stora delar av befolkningen i alla regioner i världen sjunker ännu längre in Läs mer…