Aktion_Etiska_Fonder_17_April

AP-fonderna investerar svenska folkets pengar i en rad företag som bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter, miljöförstöring och klimatförändringar. Det handlar inte om enskilda misstag utan om ett systemfel. En ändring måste till!

Respekt för mänskliga rättigheter och miljö måste bli en förutsättning för AP-fondernas investeringar. Bollen ligger hos Pensionsgruppen i riksdagen som består av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. De diskuterar just nu AP-fondernas framtid.

Mejla Pensionsgruppen och berätta att du vill ha pensionsinvesteringar som är hållbara på riktigt! Om vi är tillräckligt många som trycker på, måste de lyssna på oss.

Brevet hittar du på www.schysstapensioner.nu/ta-stallning/!