EU håller samråd på nätet, i princip en rådgivande folkomröstning. Ska udda plantor få leva och växa på täppor och åkrar? Ska våra livsmedel kontrolleras av storfinansen eller du och jag ha möjlighet att odla sorter som vi själva har valt? Lägg din röst senast 27/3! Och läs vidare här hur frågorna kan förstås.

I EU finns en lista med ett antal godkända växtsorter, sorter som sponsras av framför allt globala företagsjättar. Något annat får inte finnas i din fröpåse, men vilka som måste följa regelverket tolkas olika från land till land. Ofta inser myndigheterna det absurda i att skicka polisen på en sallat eller en tomat som smakar extra gott eller tål kyla, men i dagsläget inte anses ”lönsam”.

Nu vill kommissionen städa upp gråzonen. Lagen ska bli tydlig och efterlevas i hela unionen. Detta kan leda till en tyst utrotningsmassaker. Eller tvärtom, legalisering av sällsynta sorter och småskalig fröhandel. Vilket alternativ som väger tyngst ser ut att vara på håret.

Låt inte EU-kommissionen kunna hänvisa till att folk inte bryr sig! Stötta de politiker som slår vakt om självbestämmande och odlad mångfald genom att fylla i en enkel enkät.

Här kan du tycka till om frölagen EU:s offentliga samråd
Och här är länk till Facebookeventet där du kan sprida info om samrådet.

Enkel? Nja…

Här följer en kort guide till de tio frågor som vänder sig till allmänheten.

Först handlar det om i vilken grad du gillar olika aspekter av EU:s utsädesreglering, mer en marknadsundersökning än ett val. Det viktiga kommer i fråga 5 och 6: bör reglerna underlätta tillgången till traditionella/lokalt anpassade sorter? Ja! Detta kan befria trädgårdsodlare och småbrukare från regler som aldrig skrivits med tanke på oss.

Om du även fyller i en åsikt på de nedersta frågorna, se upp! Att växterna ska vara tåliga och att man ”ej bör äventyra kvaliteten” kan låta rimligt, men att hålla med tar udden av ditt svar på fråga 5-6. För det är inte du eller jag som bestämmer vad ”kvalitet” är. Det är centralt fastställda kriterier som varje planta ska mätas mot och uppfylla oavsett var den växer. Här upphör utrymmet för det som lever utanför den industriella växtodlingen och dess kontrollapparat. Småskalig fröodling lever med naturens överraskningar och en ständig förändring i samspel med skadegörare och andra utmaningar – en evolution som är avgörande för vår framtid på jorden! Läs mer i artikeln Att vårda fröernas mångfald.

Vad tycker andra då? Bland 66 remissutlåtanden märks två åsiktsriktningar. Näringslivsorganisationer upplever frökontrollen som ett stöd. 46 000 tillåtna sorter (av enhetlig typ) är ”en otrolig variation” enligt Deutcher Pflanzerzüchter. ”Den som köper och odlar sämre utsäde lider avsevärd ekonomisk skada på grund av låg avkastning och slösar knappa resurser (t.ex. jord, vatten, bränsle…”

Idéella organisationer tackar för att ha blivit tillfrågade, att EU nu under klimathotet erkänner värdet av frövårdande insatser. Men kommer reformen i praktiken att bli en dödsstöt?

”Om registrering skulle vara en skyldighet för enskilda frösparare skulle många av dem sluta med sin bevarandeverksamhet eller inte ens börja samla erfarenheter”, skriver Kulturpflanzen Nutztiere Vielfalt och påpekar att rätten att förvalta fröer ingår i av FN antagna mänskliga rättigheter. Via handel och bistånd har EU:s frölagar verkan långt utanför EU:s gränser. Genom att visa att vi bryr oss kan vi förändra världen!

Sivert Stiernebro, Försvara det Fria Fröet