Årets rapport heter “Stewards of our Waters and Seas – Time to Recognize and Support Small-Scale Fishers”. Rapporten består av en samling artiklar med analyser kring hur rätten till mat och näring relaterar till småskaligt fiske och de som lever av det. Globalt sett är mer än 482 miljoner människor beroende av småskaligt fiske för sin försörjning, men utmaningarna är många. Hur kan vi säkerställa att fiskare får tillgång till nödvändiga vattenresurser och hur förvaltar småskaligt fiske våra naturresurser jämfört med utvinnande industrier? Rapporten fokuserar också särskilt på kvinnor inom småskaligt fiske och begrepp såsom “blue-fencing” och “blue economy”.

Du hittar den engelska versionen av rapporten här.