Vad kan du om mat, mark och mänskliga rättigheter?

 


Ungefär hur många människor i världen hungrar?
1 out of 7

Är hungern jämt fördelad mellan män och kvinnor?
2 out of 7

Ungefär hur stor del av världens mat produceras av små och medelstora jordbruk?
3 out of 7

Hur många bekämpningsmedel har godkänts i Brasilien sedan president Bolsonaro blev vald?
4 out of 7

Vad är "landgrabbing"?
5 out of 7

Är Sverige involverad i “landgrabbing”?
6 out of 7


Bestämmer du själv över dina pensioner?

7 out of 7
Kategorier: