FIAN Sverige hanterar personuppgifter för att föra register över medlemmar och andra som vill ha information om vår verksamhet, och för att kunna följa lagar och avtal. Vi hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen.

När du lämnar namn och kontaktuppgifter (det handlar sällan om andra personuppgifter) till oss via hemsidan, på sociala medier eller genom annan kontakt med oss, så sparar vi dem i vårt register endast om vi behöver göra det för att kontakta dig igen. Den kontakten kommer uteslutande att handla om information om FIAN och vår verksamhet, och bara om du godkänt att vi kontaktar dig. Det kan handla om namn, personnummer och kontaktuppgifter som telefon, epost och fysisk adress. Vi sparar bara dessa uppgifter så länge vi behöver.

Vårt register finns i en dator på vårt kontor, alltså inte på nätet. Vi skickar det heller aldrig via epost eller post, utan våra medarbetare hanterar registret på vårt kontor.

Vi säljer inte och ger inte bort dina personuppgifter. I de fall en tredje part hanterar dem är det för att förbättra våra tjänster till dig, som till exempel epostutskick. Detta regleras i avtal med leverantören (MailChimp i detta fall) för att säkerställa att dina uppgifter inte lämnas vidare till någon annan. När vi avslutar sådana tjänster ser vi till att dina uppgifter raderas därifrån.

Du har rätt att kontakta oss och få veta vilka uppgifter vi registrerat om dig. Du kan också begära att dina uppgifter helt eller delvis tas bort. Vi kan tvingas behålla personuppgifter för att fylla andra skyldigheter som bokföringslagen (exempelvis om du varit anställd hos oss), men kommer inte att använda uppgifterna för att kontakta dig om du inte önskar detta.

Våra kontaktuppgifter finns nedan.