Vem har egentligen makten över hur vår mat produceras? EU:s gemensamma jordbrukspolitik CAP (the European Common Agricultural Policy) utgör 40% av EU:s budget. Jordbruksstöden inom CAP sätter konsekvent det industriella jordbruket och storföretagen före småskaliga jordbrukare, klimatet och den biologiska mångfalden. Dessutom bidrar politiken till prisdumpning av livsmedel globalt. Kan vi göra något åt det här? Och kan matsuveränitet vara en del av lösningen?

Välkommen på en timmes panelsamtal och workshop om hur vi tar tillbaka makten över maten (och om vad daggmaskar har med saken att göra)!

I panelen:

Tove Sundström, andelsjordbrukare och styrelseledamot, NOrdbruk

Ali Al-Basri, Internationell projektsamordnare FIAN Sverige

Jagoda Munic, ordförande Friends of the Earth Europe

Samtalet modereras av Jorunn Hellman från Jordens Vänner

Detta är ett av många fantastiska programpunkter på folkets forum, civilsamhällets egna konferens inför FN-miljömötet Stockholm+50. Läs mer om folkets forum här:

stockholmplus50.se