Uppdaterad: 2022-09-13

1.   Inledning

FIAN Sverige (FIAN eller vi) behandlar personuppgifter om sina medlemmar. Genom att ansöka om medlemskap samtycker du till FIAN:s insamling och användning av personuppgifter på det sätt som beskrivs nedan. Enligt EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation 2016/679, GDPR) har du rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas. Vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och uppgifterna inte är tillgängliga för fler personer än vad som är nödvändigt.

När du blir medlem i FIAN Sverige väljer du även vilken region du önskar tillhöra, varefter styrelse/förtroendevalda inom föreningen kan ta del av dina medlemsuppgifter via medlemshanteringssystemet för att kontakta dig gällande medlemskapet eller annat som rör föreningen.

FIAN Sveriges kansli och styrelse/förtroendevalda har ett delat ansvar över behandlingen av dina personuppgifter.

2.   Om personuppgifter

Med personuppgifter menas namn, personnummer, kön, adress, mailadress, telefonnummer och all övrig information som på något sätt kan knytas till dig som enskild individ. Begreppet behandling av personuppgifter syftar på alla de handlingar som utförs med personuppgifterna och avser allt från insamling, lagring, bearbetning till utlämnande och sammanställning av personuppgifter.

3.   Vilka uppgifter samlar vi in

Den information vi ber dig dela med dig av är:

·       För- och efternamn

·       Personnummer

·       Adress

·       Mailadress

·       Telefonnummer

·       Facebook-konto som kontaktväg

·       Ytterligare information som du lämnar till oss i samband med att du kontaktar oss

4.   Hur använder vi dina uppgifter

Uppgifterna sparas i vårt medlemssystem (Visma) samt ekonomisystem (Fortnox) och används för att:

·       Tillhandahålla och administrera ditt medlemskap inklusive att skicka meddelanden till dig, samt för att genomföra medlemsundersökningar.

·       Informera dig om medlemsaktiviteter, kampanjer, möjligheter till engagemang och erbjudanden från oss eller våra samarbetspartners.

·       Analysera hur våra medlemmar använder de tjänster och webbplatser vi tillhandahåller.

·       Möjliggöra förvaltning, utveckling och test av våra digitala system.

·       Uppdatera uppgifter genom att söka i andra register (t.ex. Kivra, Skatteverket, Mr.koll, Kronofogden).

·       Skicka medlemsfaktura till banktjänster som E-faktura och Autogiro (t.ex. via Kivra).

5.   Hur länge sparar vi uppgifterna

Medlemskap i FIAN Sverige gäller för det kalenderår under vilket du blir medlem och nästkommande år i de fall då medlemskapet tecknas under årets sista två månader. Dina medlemsuppgifter lagras därefter i ytterligare två års tid, under vilket vi skickar ut en eller flera påminnelser till dig om att förnya medlemskapet. Om du inte aktivt förnyar ditt medlemskap under denna tjugofyramånders-period, kommer dina medlemsuppgifter att raderas påföljande år.

6.   Vilka delar vi uppgifterna med

FIAN söker, delar och använder medlemsuppgifter i digitala system hos tredje part. Dina uppgifter delas med system för medlemsregister (Visma), för fakturor i ekonomisystem (Fortnox), utskick av nyhetsbrev (Mailchimp) och uppgifter i medlems- och anmälningsformulär (Google Drive) och kan komma att delas med underleverantörer som sköter exempelvis drift och utveckling av hemsidan, medlems- eller ekonomisystem.

7.   Begäran om registerutdrag

Du har rätt att en gång per år få ett utdrag på de uppgifter som vi har lagrade om dig, samt information om hur dessa uppgifter hanteras av oss. Om du vill veta mer om detta eller få dina uppgifter rättade eller raderade, kontakta oss på info@fian.se eller skriva till oss på FIAN Sverige, Tegelviksgatan 40, 11641 Stockholm.