Guatemala protest

Världen över begår företag brott mot människor och miljö. Det finns ett glapp i dagens lagstiftning som FN nu håller på att åtgärda med ett nytt fördrag. I oktober 2017 kommer förhandlingar om ett internationellt bindande regelverk in i en ny fas. Staters aktiva deltagande i arbetsgruppen är viktigare än någonsin.

FN:s mellanstatliga arbetsgrupp för ett internationellt bindande regelverk för transnationella och andra företags respekt för mänskliga rättigheter kommer att hålla sin tredje session 23-27 oktober, 2017. Med två framgångsrika sessioner i ryggen går nu förhandlingarna in i en ny fas. Det första utkastet av deklarationen har presenterats av arbetsgruppens rapportör och nu ska detaljerna behandlas. Eftersom förhandlingarna förväntas bli mer detaljerade och konkreta är tidigare är det viktigt att stater deltar konstruktivt och samarbetsvilligt.

De tidigare sessionerna (2015 & 2016) tillät en bred debatt och bidrog till att identifiera en gemensam grund för att kunna föra förhandlingarna vidare. Främst och före allt annat kommer staters skyldigheter att skydda människors rättigheter, även extraterritoriellt, det vill säga utanför landets gränser. Idag finns det glapp i lagstiftningen som leder till utbredd straffrihet vid brott mot mänskliga rättigheter och miljö. Världen över förekommer företagsverksamhet som resulterar i miljöförstöring, landgrabbing och slavarbete, listan på övergrepp kan göras lång.

Treaty Alliance som samlar över tusen civilsamhälles organisationer till stöd för fördraget, släppte nyss en namninsamling. Syftet är att med stöd från folket få stater att engagera sig processen. Införande av regelverk för att hålla företag ansvarig, både på nationell och internationell nivå, är nödvändiga för att stater ska uppfylla sina skyldigheter att skydda människor och miljö från transnationella och andra företags skadliga verksamhet. Inte bara staters samarbetsvillighet är viktig för framgångsrika förhandlingar även mobilisering och solidaritet från oss världsmedborgare behövs.

FIAN Sverige och Latinamerikagrupperna vill öka kunskapen om denna process. I slutändan handlar detta om hur vi bygger demokrati i en tid där företagens och den finansiella sektorns makt är större än någonsin. 30 maj anordnas ett samtal, Vem bestämmer egentligen?, på ETC bokcafé på St Paulsgatan 14 i Stockholm.  Kom och diskutera denna och andra liknande processer! Samtalet börjar kl 18 och det kostar inget inträde. Läs mer om eventet här.
Läs och skriv under namninsamlingen här.
För frågor kontakta rebecka.jalvemyr@fian.se.

Kategorier: Nyheter