I en ny rapport från den europeiska grenen av småbrukarrörelsen (Via Campesina, ECVC) redogörs för begreppet “Matsuveränitet”. Begreppet  uppstod som ett svar på, och ett alternativ till, dagens globaliserade nyliberala livsmedelssystem.

rätten till lämplig mat och försörjning

Under 1900- talet mekaniserades och industrialiserades sättet vi producerade och konsumerade mat. Användningen av kostgödsel och kemiska tillsatser i matproduktionen och efterföljande processer har trappats upp och är idag så normativt att vi märker den obehandlade och icke besprutade maten som “eko”. Storskaliga jordbruk där hektar efter hektar är uppodlad med samma grödor blir allt vanligare och transnationella storföretag som Monsanto och Nestlé äger och kontrollerar i allt större utsträckning marknaden och vad vi konsumenter tillslut har på tallriken.

Vi vet idag att detta system är ohållbart och varken respekterar  mänskliga rättigheter eller de planetära gränserna. Och det finns alternativ. De alternativ FIAN, tillsammans med en rad andra organisationer, matproducenter- och småbrukarrörelser förespråkar, kan sammanfattas i begreppet “Matsuveränitet” som förenklat bygger på 6 pelare för att bemöta denna utveckling.

Det finns ingen one-size-fits-all lösning till alla de komplexa problem vi står inför. Istället är matsuveränitet en process som anpassar sig till människor och platser där det omsätts i praktiken. Matsuveränitet innebär solidaritet, inte konkurrens och att bygga en rättvisare värld från botten upp.

Matsuveränitets sex pelare:

  1. Lägger fokus på mat för människor
  2. Värderar dom som försörjer oss med mat
  3. Främjar Lokala livsmedelssystem
  4. Bygger på att makten över maten ska vara lokal
  5. Bygger på kunskap och kompetens:
  6. Fungera med naturen och planeten

Läs hela rapporten ” FOOD SOVERIGNITY NOW- a guide to food soverignity” 

Kategorier: Nyheter