Den 22–28 oktober är det åter dags för Makten över maten-veckan! I år arrangerar vi en seminarieturné med stopp i Umeå, Gävle, Uppsala, Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund, tillsammans med gäster från Sydafrika, Indien, Nicaragua, Ecuador, Brasilien, Colombia och Sverige. Du är välkommen att träffa oss där det passar dig bäst!

Vi anordnar denna vecka för att skapa en bredare diskussion om matsuveränitet, både i Sverige och globalt. I år fokuserar vi på storföretagens ökade makt över matsystemet och hur det påverkar småskaliga bönder, av vilka majoriteten är kvinnor, negativt.

Med den extrema värmen och torkan sommaren 2018 i färskt minne vill vi även prata om vikten av ett hållbart småskaligt jordbruk och bevarandet av biologisk mångfald för att stå bättre rustade för klimatförändringarna.

Vi har möjlighet att säkra framtidens matproduktion och vi måste agera nu.

Välkommen!
Nätverket Makten över maten: Afrikagrupperna, FIAN Sverige, Framtidsjorden, Jordens Vänner, Latinamerikagrupperna, Förbundet Sveriges Småbrukare och Svalorna Indien Bangladesh.

 

Kategorier: Nyheter