Den 9-10 maj träffades organisationer från olika delar av Europa i pittoreska Heidelberg, Tyskland, för att kickstarta det nya projektet CRESS Erasmus+, Collaborative Action and Learning for Rights-based Sustainable Food Systems. Projektet – som ska pågå i två år – syftar till att stärka rätten till mat och hållbara jordbrukssystem i Europa. Genom att ta fram metoder för att öka kunskapen och kapaciteten för europeiska civilsamhällesorganisationer och myndigheter, strävar projektet till att påskynda övergången till hållbarhet – för både arbetares och naturens rättigheter.

De två dagarna fylldes med innovativa idéer och strategier för hur olika länder i Europa kan lära av varandra i arbetet om Right to Food. Deltagande i projektet är FIAN International, FIAN Belgien, FIAN Österrike, FIAN Portugal, FIAN Sverige och Observatori DESC från Katalonien. I huvudsak står projektet på tre ben – att öka kunskap om olika fungerande (och icke fungerande) praktiker, stärkande av civilsamhällesorganisationer och lokala myndigheter samt utbyta och koppla samman lärdomar mellan länder i EU.

Något som diskuterades flitigt under mötena var att arbetet med att stärka lokala, hållbara matsystem handlar minst lika mycket om klimat som om mänskliga rättigheter, då dessa går hand i hand. Projektet kommer därför i arbetet med Right to Food också inkludera andra rättighetsfrågor, så som Right to the City eller Right to Housing.

Med mycket inspiration och förväntansfulla krafter avslutades mötet glatt. Vi, likaså de andra organisationerna, är övertygade om att vi genom samarbete kan utöka lärande utrymmen för att stärka hållbarhet i matsystem. Tillsammans är vi starka!

Skribent: Catalina Näsman