Konventionen kräver att ur- och stamfolk konsulteras i frågor som påverkar dem samt att dessa folk har möjlighet att utan kostnad, informerat delta i förväg i policys och utvecklingsprocesser som påverkar dem. Detta kallas fritt och informerat samtycke, Free Prior and Informed Concent (FPIC).

Läs mer:
ILO konvention 169 om ur- och stamfolks rättigheter (PDF, engelska)