Fian Sverige har alltid uträttat stordåd i förhållande till de knappa resurser vi haft i form av tid och pengar. Vid årsmötet och genomgången av årsredovisningen har det alltid förvånat mig personligen hur många föreläsningar, bokbord och möten med politiker och inom nätverk som vi hunnit med under året. Emellertid har det också, parallellt sett, varit en utmaning för föreningen att hitta en hållbarhet i aktivismen och även för de anställda. Vi är alla med i Fian av en anledning, engagemanget för Rätten till lämplig mat. Vi har en vision om ett bättre globalt matsystem där alla har tillgång till god, näringsrik, kulturellt riktig mat som producerats på ett schysst sätt till ett överkomligt pris. Det är detta som fått vissa av oss att lägga ner mycket tid i föreningen inom olika förtroendeuppdrag. Jag som varit aktiv i Fian under flera år, både som praktikant, anställd och de senaste fyra åren som styrelseledamot, har kunnat se att den administrativa bördan varit stor under hela tiden, både för förtroendevalda och anställda. Fianistas som gått med i styrelsen för att engagera sig för sakfrågan har många gånger fastnat i de uppgifter som det innebär att vara arbetsgivare. Rekryteringsförfaranden, arbetsledning osv. osv. har tagit nästan all vår tid och energi och ändå har vi inte kunnat säkerställa en bra arbetsmiljö för våra anställda. Det är något som lett till att många sett förtroendeuppdragen alltmer som en tråkig uppoffring. Och det är inte hållbart i längden. 

Årsmötet 2021 var det svårt att hitta kandidater till styrelsen och den styrelse som valdes gick vidare med de diskussioner som påbörjats tidigare, ifall vi skulle omorganisera oss och driva föreningen vidare utan kansli. För- och nackdelar bollades fram och tillbaka under en längre tid, även med internrevisorerna. Sedan tog styrelsen det svåra beslutet att lägga ner kansliet för att vi kände att det var det mest ansvarsfulla att göra för allas långsiktiga hälsas skull. Vi vet inte var det landar, men som det är nu finns inte energin kvar att fortsätta på samma sätt.

Det projekt som finansierat en heltidstjänst, informationsprojektet från ForumCiv, har vi beslutat att inte söka för nästa år. Däremot kommer vi ha kvar våra två samarbetsprojekt med Fian Ecuador och Fian Colombia till att börja med. Vår förhoppning är att vi ideella krafter kommer närmare våra partnerorganisationer samt får större frihet att forma verksamheten i Sverige efter våra önskemål. Detta för såklart med sig nya utmaningar utan samma resurser men i framtiden kommer vi kunna ägna mer energi åt hjärtefrågan och inte arbetsgivaransvaret. 

Den nuvarande styrelsen hoppas att du som medlem har fått förståelse för varför vi tog detta beslut. Vi hoppas också att du vill fortsätta engagera dig och stötta föreningen i denna nya fas.

Hjärtliga hälsningar, 

Er nya interim ordförande Catarina Antikainen med styrelse.