De ugandier som brutalt vräktes från sin mark för 20 år sedan kräver fortfarande rättvisa trots hunger och fattigdom. Stölden genomfördes av ett dotterbolag till ett företag baserat i Tyskland som omvandlade marken till kaffeplantage. Plantagen levererar kaffe till världens främsta uppköparna medan invånarna fått utstå lidande och förtryck. Tyskland och Uganda vänder dövörat till både för de drabbades och FN-organs krav på rättvisa.

”Den 17 augusti är det tjugo år sedan vi med våld avhystes och fråntogs våra rättigheter och möjlighet till ett värdigt liv” säger Peter Bareke Kayiira, talesperson för de fördrivna.
Den 17 augusti 2001 började den ugandiska armén driva bort Kayiira och cirka 4 000 andra invånare i Mubende från deras drygt 2500 hektar mark. Staten Uganda hyrde sedan ut marken i 99 år till Kaweri Coffee Plantation Ltd, som ägs av den tyskbaserade Neumann Kaffee Gruppe, som har över 50 företag verksamma i 26 länder.

Rättigheter kränks kontinuerligt

Fördrivningen skedde med våld och hot 17 till 21 augusti 2001. Människors hus brändes ner, deras egendom plundrades och deras grödor förstördes. Byarnas klinik och kyrkor revs, vilket ledde till sjukdomar och dödsfall. Sedan dess har de hankat sig fram på tillfälliga arbeten med osäkra inkomster. Deras rättigheter till mat, vatten, näring, hälsa, arbete och utbildning kränks ständigt i strid med både Ugandas grundlag och ingångna internationella avtal.

Covid-19-restriktioner förvärrar problemen.

Ugandas nedstängning för att begränsa spridningen av covid-19 har förvärrat problemen. Med lite eller ingen mark för att bedriva jordbruksverksamhet och restriktioner som fick många av dem att förlora sin redan futtiga inkomst som tillfälliga arbetare, ökade hungern bland de fördrivna.
”Att sakna mark här i Uganda betyder att sakna mat. Landsbygdsfamiljer måste odla mat själva. Vi har haft många problem sedan vräkningen, inklusive matbrist som förvärrats av covid-19. Hunger ökar och livet blir allt svårare”, säger Kayiira.
FIAN Uganda rapporterar också att våld mot kvinnor efter Kaweri Coffee Plantation Ltd.: s markövertag, eftersom tillgången till mat betraktas som kvinnornas ansvar. Antalet tonårsgraviditeter har också ökat då unga kvinnor tvingats till sex mot mat eller pengar.

Begäran om rättvisa hörs inte

De fördrivna från Kaweri har sökt rättvisa sedan 2002, året då de stämde Kaweri Coffee Plantation Ltd. och den ugandiska regeringen inför landets högsta domstol.
Men ännu har de inte återfått någon mark eller kompenserats på annat sätt. Enligt domstolsbeslut 2019 påbörjades en medlingsprocess för förlikning.
Några målsägande gick med på detta trots brist på löften om fullständig kompensation, medan andra vill återuppta rättsprocessen för att de ansvariga ska ställas till svars.

“Ugandiska och tyska regeringarna får inte acceptera straffrihet”

De fördrivna har också väckt sin talan inför internationella organ för att tvinga den ugandiska och den tyska regeringen att agera. FN: s kommitté för ekonomiska sociala och kulturella rättigheter (CESCR) uppmanade 2015 den ugandiska regeringen att ”vidta omedelbara åtgärder för att säkerställa att Mubendes och alla andra vräkta samhällens gemenskapsrättigheter återställs” och att de borde utveckla ett rättsligt ramverk för att hantera vräkningar.
FN: s kommitté för konventionen om avskaffande av alla former av diskriminering av kvinnor (CEDAW) rekommenderade 2017 den tyska regeringen att ”införa effektiva mekanismer för att utreda klagomål mot” transnationella företag, särskilt storskaliga jordbruksföretag registrerade eller med hemvist i delstaten “med mandat att bland annat ta emot klagomål och göra oberoende utredningar.”, samt att vidta åtgärder för att underlätta tillgång till rättslig prövning för kvinnor som utsatts för brott mot mänskliga rättigheter”
Varken Uganda Tyskland har följt rekommendationerna från CESCR och CEDAW.

Valentin Hategekimana, samordnare för Afrika på FIAN International, uppmanade de två regeringarna att stoppa orättvisorna. ”De har lidit mycket. Tyvärr gäller fortfarande ren straffrihet för de skyldiga till våld och kränkningar av de mänskliga rättigheterna i detta fall. Detta kan inte tolereras i det oändliga, säger han.

För länkar och kontakt till Valentin, gå till FIAN International.