Rapport från årsmötet 2018

Tänk att en flock slavar arbetade sig svettiga dygnet runt för att du ska hålla dig varm, ha ljus, laga mat, duscha och åka till jobbet? Vi vet ju redan att mycket textil och andra varor från låglöneländer är producerade under villkor som brukar beskrivas som slavliknande. Men när vårt enorma beroende av fossila bränslen i tanken omvandlas till hur många personer som skulle behöva arbeta för att du ska få ut samma energivärde skapas begreppet energislav. En lång härlig varmdusch till exempel skulle motsvaras av 78 svettiga cyklisters intensiva trampande.

David Jonstad föreläser på FIAN Sveriges årsmöte

Denna härliga bild inledde David Jonstad FIAN Sveriges årsmöte med. Han är en uppmärksammad journalist och författare som bland annat skrivit böckerna Kollaps och Jordad och har gått från vegetarian och cityslickers till fårägare på en liten gård i Dalarna. Hans föreläsning ledde över i filmen Sista skörden som för mig formulerar pusselbiten mellan mikroorganismer i jorden till landgrabbing och andra stora FIAN-frågor. Årsmötet hölls på Källtorps Trädgårds underbara ekocafé och vi diskuterade FIAN, jordbruk, klimat, utveckling, klassfrågor, klyftan stad/land och mycket annat.

Mot slutet av eftermiddagen tog eminenta Anita Klum ordförandeklubban och ledde själva årsmötesförhandlingarna med bland annat val av en till stora delar ny styrelse.

Jag valdes till ordförande och tackar varmt föreningen och valberedningen för detta stora förtroende. Min förhoppning är att FIAN kan bidra till mer hållbarhet och färre energislavar i framtiden genom att lägga makten över maten närmare människan.

Viktoria Olausson

Styrelsen för FIAN Sverige 2018-19 är
Viktoria Olausson, ordförande
Sanna Blomgren, sekreterare
Catarina Antikainen, kassör
Hanna Nelson, ledamot
Tamara Fenjan, ledamot
Tara Shoup-Paulsson, ledamot
Sophie Fyrk, ledamot
Adriana Tovar, suppleant
Louise Arbin, suppleant

Kategorier: Blogginlägg