Genève, 28 September 2018 – Med 33 röster för, 3 röster mot och 11 nedlagda röster, antogs ”Deklarationen för småbrukare och andra  som arbetar på landsbygdens rättigheter” i FN:s råd för mänskliga rättigheter.

Deklarationen som erkänner mänskliga rättigheter för världens småbrukare och andra lantarbetare röstades äntligen igenom. Det är en stor framgång för alla småbrukarorganisationer, pastoralister, småskaliga fiskare, ursprungsbefolkningar och lantarbetare m.fl. som tillsammans sedan 2012 kämpat för att få rådet att anta och stödja arbetet med deklarationen.

Nästa steg blir att få FNs generalförsamling att anta deklarationen. I november kommer deklarationen att läggas för omröstning och antagande för alla medlemsstater i FN. När den antagits kommer denna deklaration att bli ett kraftfullt verktyg för att söka rättvisa och gynnsamma nationella och politiska åtgärder gällande mat, jordbruk, frön och mark. Rådet betonar vikten av hur ett internationellt instrument på FN-nivå sannolikt kan stödja jordbrukare och lantarbetare, i synnerhet kvinnor och barn.

Det finns fortfarande stort motstånd om deklarationen. Där de Asiatiska, Afrikanska och Latinamerikanska staterna (med undantag från Brasilien) röstade för deklarationen är motståndet stort bland de Europeiska staterna. Bland de stater som röstade emot fanns Österrike, Ungern och Storbritannien. Även de flesta nedlagda rösterna kom från europeiska länder som Tyskland, Spanien, Slovenien, Kroatien och Slovakien.  

FIAN följer processen nära och arbetar för att få Sverige att anta deklarationen. Läs mer om varför det är så viktigt här

 

Kategorier: Nyheter