Mark, vatten, frön och andra naturresurser är inte bara vitala för världens småskaliga matproducenter, de utgör även en del av vårt gemensamma arv. Tillgång till dem är en människorättslig fråga som står i centrum för många visioner om en hållbar och rättvis framtid.

Hands on the land for food sovereignty är en kampanj som drivs av FIAN Sverige och femton andra europeiska organisationer. Kampanjen inkluderar bland annat småbrukarrörelser, sociala rörelser, människorättsorganisationer, forskare och aktivister. Tillsammans ämnar organisationerna sprida kunskap om användningen och förvaltningen av mark, vatten och andra naturresurser, samt om konsekvenserna det har för rätten till mat och matsuveränitet.

Världen över förlorar småskaliga matproducenter kontrollen över mark och andra naturresurser. Samtidigt får mäktiga aktörer såsom transnationella företag och investerare allt mer kontroll och inflytande över våra gemensamma naturresurser. Detta är en del av utvecklingen mot ett mer storskaligt och exportorienterat jordbruk. Som resultat av detta behandlas naturen i allt större utsträckning som en handelsvara, vilket utgör ett hot mot miljontals människors rätt till lämplig mat.

Genom rapporter, enkäter, utåtriktade evenemang och möten, utbildning och påverkansarbete syftar kampanjen till att engagera allmänhet, media, NGOs och politiker i kampen för matsuveränitet och en mer demokratisk kontroll över våra matsystem.

Läs mer om kampanjen och engagera dig på www.handsontheland.net.

Loggor för samtliga organisationer bakom kampanjen Hands on the land for food sovereignty.

Organisationerna bakom kampanjen Hands on the land for food sovereignty.