I år fyller FIAN International 35 år! Historien om FIAN berättar också om hur de mänskliga rättigheterna utvecklades, alltifrån FN:s bildande 1945 via den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna 1948.

Rolf Künneman är en av dem som grundade FIAN, och han säger att organisationen och dess arbete är en kollektiv ansträngning- ”Det är omöjligt att göra rättvisa åt alla dem som gjorde detta möjligt, som bidragit med sin energi, sitt engagemang, frivilligarbete och resurser”. FIAN Internationals rötter är alltså folket och deras rättigheter.

1966 tillkom FN-konventionerna om de medborgerliga och politiska rättigheterna och om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna.

Civilsamhället ville få regeringar att stärka rättigheterna ännu mer trots åtskilliga nationella och internationella fördrag. Därför bildades Amnesty International 1961 och flera andra organisationer under 60- och 70-talen. Men de fokuserade bara på de politiska och mänskliga rättigheterna. ESK-rättigheterna ansågs inte möjliga att ta till domstol. Att ha rätt till mat och att utöva sin kultur betraktades mest som att vara ”snäll” mot de fattiga. Att bedriva välgörenhet.

Några grupper inom Amnesty i framför allt Tyskland ifrågasatte detta. ”Varför debatteras inte mat som mänsklig rättighet? Det handlar ju om liv och död.”

Ett förslag var att få in ESK-rättigheterna i Amnestys mandat. För hur kan du kämpa för rätten till yttrandefrihet om du svälter? Men Amnesty ville inte ge upp det snäva mandat som varit så framgångsrikt. När Amnesty funnits i 20 år funderade några medlemmar på hur arbetet för mänskliga rättigheter för tortyroffer eller politiska fångar hade sett ut utan organisationens arbete. De insåg hur viktig en organisatorisk struktur och kraft är för att förändra orättvisor och omoraliska system. Varför inte bilda en parallell organisation med fokus på mat som mänsklig rättighet? Inte i form av bistånd utan i form av just rättighet. Motarbeta de strukturer och omständigheter som utsätter miljoner människor för hunger och undernäring.

En samlad aktion resulterade 1983 i FIAN International. Det var då ett löst nätverk av grupper inom kyrkan och inom Amnesty. Efter ett par år grundades FIAN formellt år 1986. Aktiviteterna var kopior på Amnestys blixtaktioner, arbete med fångars fall samt kampanjer i nära samarbete med jurister, advokater och utredare. Nationella organisationer bildades snabbt i Europa, sedan i Indien och lite senare igen i Latinamerika.

Idag accepteras även ESK-rättighetena som ”riktiga” rättigheter och Amnesty är med i kampen för dem. FIAN finns i över 50 länder i världen.

Och vi behövs. Flera utmaningar hotar de landvinningar vi gjort. Kvinnors rättigheter krymps, civilsamhället får svårare att göra sina röster hörda och pandemin har skamlöst utnyttjats i många länder som kamouflage för ett ökat förtryck.

Gå med i FIAN och stå upp för mat som mänsklig rättighet! Nu kör vi!

Anita Klum och Viktoria Olausson