FIAN Sverige är del av Treaty Alliance Sverige (tillsammans med Jordens Vänner, Afrikagrupperna och Latinamerikagrupperna) samt har frågat den svenska regeringen om deras ställningstagande. Som aktivister inom FIAN har vi även satt samman en massa argument och mejlmallar för att puffa våra politiker, för att få Sverige att delta i processen – än så länge är EU-nämnden och Utrikesutskottet mejlade.
Små tuvor kan välta stora lass! Hojta om fler vill vara med och mejla eller ringa – tar inte många minuters aktivisttid + lite inläsning på argumenten.
Sanna Ström, sanna.strom@fian.se

Men – vad handlar detta om?

Binding Treaty-förhandlingarna närmar sig med stormsteg. Svenska regeringen går i EU:s ledband och möter denna process hittills mest med skepticism och tystnad. En varken konstruktiv eller acceptabel position. Särskilt då fördraget, den så kallade ‘Binding Treaty on Business and Human Rights’ är en process för bindande internationell lagstiftning om företag och mänskliga rättigheter. Samt i egenskap av en ‘treaty’, har samma status i internationell rätt som FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna!

Fördraget är ämnat för att täppa till luckor i straffriheten inom internationell rätt för företag och kränkningar av mänskliga rättigheter. Samt att stärka upp stater i sina skyldigheter att skydda mänskliga rättigheter, även utanför landets gränser. Europaparlamentet har antagit flera resolutioner till stöd för fördragsprocessen, som pågår inom den den öppna mellanstatliga arbetsgruppen “Intergovernmental Working Group on Transnational Corporations and Other Business Enterprises” (OEIWG), utifrån Resolution 26/9 från FN:s råd för mänskliga rättigheter.

Den 16 juli 2019, presenterades det nya utkastet till fördraget “Zero Draft”. Därmed går processen in i en förhandlingsfas under den femte sessionen Genève 14-18 oktober 2019. Processen har hittills haft bred uppslutning med delegater från ca 100 länder, civilsamhällesorganisationer, nätverk med över 250 sociala rörelser.