Vill du arbeta för mänskliga rättigheter? Har du erfarenhet av att leda en verksamhet? Är du en fena på att söka finansiering och hantera relationer till givare? Vill du vara del av en expertorganisation med hjärtat hos gräsrötterna? Då kanske du är FIAN Sveriges blivande kanslichef!

Arbetsbeskrivning

Kanslisamordning

Övergripande ansvar för att samordna kansliets verksamhet. Planera för och fatta beslut inom ramen för godkänd verksamhetsplan och projekt. Regelbundet rapportera till styrelsen om pågående arbete. Planera och arrangera årsmötet. Delvis ansvara för samarbete och kommunikation med FIAN International, andra FIAN-sektioner och nationella nätverk där FIAN ingår.

Projektsamordning

Årsvis planering, delvis genomförande och uppföljning av aktiviteter inom ramen för informations- och utvecklingsprojekt. Löpande dialog med och stöd till våra partnerorganisationer/samarbetspartners (för närvarande i Ecuador och Colombia). Genomföra visst påverkans- och opinionsbildande arbete gällande våra projekt och huvudfrågor. Ansvara för att projektbudgetar uppdateras och efterlevs enligt avtal. Ansvara för narrativa och ekonomiska projektrapporter enligt avtal med finansiärer.


Ekonomi, ansökningar och administration
Ansvar för att söka ny finansiering och följa upp existerande finansiering. Budget och ekonomisk redovisning för informations- och utvecklingsprojekt. Övergripande ansvar för ekonomisk administration och kansliadministration.

Krav

 • Magister eller master i mänskliga rättigheter, statsvetenskap, globala utvecklingsfrågor eller motsvarande kunskaper förvärvade genom erfarenhet.
 • En god strateg med förmåga att arbeta, resultatorienterat, strukturerat och med stort ansvar.

 • Erfarenhet av att arbeta med program- och projekthantering i relation till finansiärer (t.ex. Forum Syd, Sida och EU).
 • Erfarenhet av att skriva och följa upp ansökningar till institutionella givare.

 • Erfarenhet av att planera, genomföra och följa upp projekt med partnerorganisationer (t.ex. kapacitetsbyggande insatser, påverkansarbete, dokumentation och uppföljning)
 • Goda kunskaper gällande ekonomihantering, intern kontroll och kvalitetssäkring.
 • En god relationsbyggare med förmåga att skapa goda relationer med medlemmar, partnerorganisationer, beslutsfattare och givare.

 • Van att verka inom folkrörelser inkl. att arbeta gentemot styrelse och medlemmar.
 • Kunskap om opinions- och påverkansarbete.
 • Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska, engelska och spanska (då tjänsten innebär projekthantering och löpande kommunikation med partnerorganisationer på engelska och spanska)

Meriterande

 • Erfarenhet av digital kommunikation.
 • Goda kunskaper om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna.
 • Goda kunskaper om beslutsprocesser inom FN, EU och i Sverige.

Anställning

Provanställning på 80 % med start januari 2019 eller snarast möjligt därefter.

Ansökan

Skicka personligt brev och CV senast den 30 december 2018 till ansokan@fian.se

Skriv ”Kanslichef FIAN Sverige” som ärende.

För mer information

Viktoria Olausson, ordförande, viktoria.olausson@fian.se  

Tara Shoup-Paulsson, t.f. kanslichef, tara.s.paulsson@fian.se

Telefon till kansliet: 070 634 93 47

Telefon till t.f. kanslichef: 070 014 71 47

Kategorier: Nyheter