Bli en fixare. Vi fixar mänskliga rättigheter.

Så vill du kavla upp ärmarna- göra något viktigt och lära dig mer om rätten till mat – tveka inte att kandidera. Eller så kanske du känner du någon som borde? Det viktiga är att tid och intresse finns – resten går att lära sig. Styrelsen ansvarar för att verksamheten genomförs på ett bra sätt och att FIAN syns och hörs. FIAN har inget kansli, så styrelsen är operativ tillsammans med aktivister/volontärer.

Vad får du ut av det?

Du får massor av kunskap och erfarenhet om projekthandläggning från planering till dokumentation. Du lär dig mer om mänskliga rättigheter som verktyg, särskilt rätten till mat och hur det knyter an till andra globala frågor. Du får en nationell och internationell gemenskap med aktivister som arbetar för samma sak. Mer konkret aktion, mindre slacktivism.

Vad söker vi?

Utöver erfarenhet, kunskap och/eller engagemang för mänskliga rättigheter och utvecklingsfrågor, söker vi dig med kunskap och erfarenheter av exempelvis fundraising, medlemsvärvning och ekonomi för att på ett bra sätt kunna fatta beslut kring dessa områden.

Specifikt söker vi
– Vice kassör. Du går bredvid ordinarie kassör och får lära dig projektredovisning
– Sekreteraren. Du skriver protokoll och sammanställer verksamhetsberättelsen.
Utöver det kan du kandidera till ledamot.

Vill du nominera dig själv eller andra? Toppen! För att komma med i valberedningens förslag, maila oss på valberedningen@fian.se senast den 14 april 2022. Styrelseledamöterna väljs sedan in på årsmötet den 23 april (och inget annat datum!). Men! Det går även att kandidera på plats på årsmötet.
Du kan givetvis kontakta oss om du vill veta mer om uppdraget eller om FIAN:s arbete.

Dela gärna den här efterlysningen! 🙂

Kategorier: Nyheter