FIAN Sverige är den svenska sektionen av FIAN International. Genom att synliggöra sociala orättvisor i våra matsystem kämpar FIAN International för rättvis tillgång till mat. Problemet är inte vad vi äter utan hur det produceras!

FIAN International har arbetat för rätten till mat och näring sedan organisationen grundades 1986. FIAN International stödjer gräsrotsrörelser och samhällen mot kränkningar av rätten till mat. FIAN finns i över 50 länder i världen.

FIAN International arbetar för jämlik distribuering av resurser, näring och mat och för att lokala bönder ska kunna försörja sig själva. FIAN donerar inte mat, utan säkerställer deras självförsörjande.

FIAN International finns till för människor som ber om hjälp. Organisationen går inte in i ett land eller ett område för att laga något trasigt, utan kommer som ett svar på ett rop på hjälp.

FIAN International arbetar likt FIAN Sverige med andra människor från civilsamhället mot sociala orättvisor, och är övertygade om att vi tillsammans är som starkast.

För FIAN International är inte mat som något som bara håller oss vid liv. Mat är något som representerar kulturarv och identitet, och sådant är värt att skydda.

Slutligen uppmuntrar FIAN International till organisering och mobilisering av personer som vill förändra världen.

FIAN Sverige arbetar tillsammans med FIAN International i det internationella arbetet för rätten till mat.

Du kan läsa mer om FIAN Internationals arbete här !