Hur påverkar covid-19 pandemin rätten till mat?

FN har varnat för ökad världshunger globalt och pandemin har även tydliggjort vårt samhälles sårbarhet inför globala kriser. I en globaliserad marknad är även maten en handelsvara och vid kriser som denna fungerar plötsligt inte den kedjan som den alltid gjort och transnationella företags kontroll och inflytande över våra gemensamma naturresurser utgör ett hot mot miljontals människors rätt till lämplig mat. De mest sårbara drabbas först men ingen klarar sig undan en matkris. 

Pandemin har belyst vikten av småbrukares rättigheter och att ta tillvara på deras kunskap och utifrån det bygga en matkrisberedskap och arbeta för matsuveränitet. Matsuveränitet innebär att makten över maten finns i händerna på producenter och konsumenter och att det globala matsystemet bör tillfredsställa deras behov, snarare än att styras av marknadskrafter och storföretag. Innovativa, koordinerade och rättighetsbaserade åtgärder kan rädda oss från katastrof och bör ligga till grund till de åtgärder som tas och för att stödja socialt och ekologiskt hållbara matsystem

Vi guidar dig till att lära dig mer och agera för rätten till mat!

FIAN Sverige fortsätter arbeta med mänskliga rättigheter mot hunger tillsammans med våra samarbetsorganisationer. Här kan du läsa debattartiklar och preliminära rapporter skrivna på ämnet.  

Rapporter och dokument om covid-19:

Monitoring toolkit – Denna guide av FIAN International hjälper aktivister och rörelser analysera och ställa krav på staters skyldighet att skydda och främja rätten till mat

Impact of COVID-19 on the Human Right to Food and Nutrition Preliminary monitoring report av FIAN International

Svar från den svenska civilsamhället till FN om COVID-19 och mänskliga rättigheter av FIAN Sverige tillsammans med MR-fonden och andra organisationer

Allas rätt till mat, vård och försörjning av FIAN Sverige i Arbetaren 

Matsuveränitet – ett vaccin mot världshungern av FIAN Sverige i ETC 

Uttalande om hur pandemin påverkat rätten till mat och matsuveränitet och upprop av FIAN Ecuador Uttalandet på spanska HÄR

Guaranteeing Peasant Rights in the face of COVID-19 and Building a New Normal av FIAN International

Coronakrisen slår ut dem som föder oss av FIAN Sverige och nätverket Makten över Maten i Aftonbladet
Engelsk version av debattartikeln finns att läsa på la Via Campesinas hemsida

Never Let a Good Crisis Go to Waste’: The Covid-19 Pandemic and the Opportunity for Food Sovereignty av TNI  

Responses to covid-19 and states human rights obligations: preliminary observations av Amnesty om ESK-rättigheter och covid-19 

FN:s Deklarationen för småbrukares och andra lantarbetares rättigheter (Illustrerad version av La Vía Campesina på engelska)

European Coordination Via Campesina upprop för arbetare på landsbygden och särskilt migrantarbetares rättigheter

Vad är matsuveränitet? av FIAN Sverige 

Nätverket Makten över Maten som arbetar för matsuveränitet uppdaterar sin facebooksida regelbundet

Agera! 

Uppropet ‘Utan bönder ingen civil beredskap’ är en namninsamling för att kräva att småbrukarorganisationer ges en plats i nationell civil beredskap och att Sverige ökar sin självförsörjningsgrad, skriv under här!