Matsuveränitet NU – en guide till begreppet matsuveränitet

I en ny rapport från den europeiska grenen av småbrukarrörelsen (Via Campesina, ECVC) redogörs för begreppet “Matsuveränitet”. Begreppet  uppstod som ett svar på, och ett alternativ till, dagens globaliserade nyliberala livsmedelssystem. Under 1900- talet mekaniserades och industrialiserades sättet vi producerade och konsumerade mat. Användningen av kostgödsel och kemiska tillsatser i matproduktionen och Läs mer…

Delegation undersöker Sveriges ansvar för landgrabbing i Brasilien

Andra AP-fonden investerar stora summor av svenska pensionspengar i Brasilien. Investeringar som kan kopplas till landgrabbing och kränkningar av mänskliga rättigheter. En delegation från Brasilien besöker nu Sverige för att undersöka den svenska statens ansvar och skyldigheter. Jordbruksmark har blivit en attraktiv investering, inte minst bland pensionsfonder. I regionen Matopiba Läs mer…

En vecka för mat mark och makt

Matsuveränitet handlar om rätten att själv få bestämma om matproduktionen inom sitt eget territorium, en utmaning i en värld med en allt mer globaliserad matproduktion. Den 6:e till 12:e november 2017 arrangerar nätverket Makten över maten en vecka med seminarier och samtal fokuserad på matsuveränitet. Under veckan deltar småbrukare från Läs mer…

FIAN organiserar forskningsresa för att undersöka människorättskränkningar i spåren av landgrabbing.

En internationell delegation bestående av experter från 30 olika organisationer kommer i 10 dagar resa genom den brasilianska regionen MATOPIBA. Detta för att dokumentera och vidare analysera människorättsliga konsekvenserna av storskaliga markköp i regionen. Bland köparna finns även den svenska Andra AP-fonden. Landgrabbing, ett fenomen som blivit norm Brasilien, som Läs mer…

Ett steg närmare en FN-deklaration för småbrukares rättigheter

Förra veckan hölls intensiva förhandlingar i FN för Deklarationen för småbrukare och andra som arbetar på landsbygden. Förhandlingarna har gett positiva resultat. Det finns nu en bredare och djupare analys av varför småbrukares rättigheter behöver stärkas och ett bredare stöd för deklarationen. Förra veckan höll den mellanstatliga öppna arbetsgruppen (OEIGWG) Läs mer…

FIAN bojkottar Almedalen

Med anledning av att det nazistiska partiet  NMRs ( Nordiska motståndsrörelsen) närvaro under veckan har FIAN valt att inte delta. Som människorätts-organisation, som en del av civilsamhället och som medmänniskor, anser vi att det är viktigt att ta ett tydligt ställningstagande mot att detta tillåts ske. Läs mer om hur Läs mer…