På Småbrukarnas kampdag den 17:e april uppmärksammar vi vikten av av att skydda de mänskliga rättigheterna på landsbygden för att bekämpa dagens ekologiska kriser och ökande matosäkerhet.

Det har gått mer än två år sedan FN:s deklaration om rättigheter för bönder och andra människor som arbetar i landsbygdsområden (UNDROP) antogs av FN:s generalförsamling efter ett decennium av mobilisering. Denna Deklaration är en uppenbar seger för landsbygden, eftersom den erkänner väsentliga rättigheter för bönder, urfolk, migrantarbetare, kvinnor och andra människor på landsbygden. Några av de erkända rättigheterna inkluderar rätten till fröer, mark, vatten och matsuveränitet. Deklarationen är också en viktig milstolpe för miljörättvisa, eftersom landsbygdens hållbara metoder, som agroekologi, hjälper till att återställa den biologiska mångfalden.

Trots sin avgörande roll i livsmedelssystemen och deras resiliens i territorier och samhällen är bönderna fortfarande en av de mest exkluderade och drabbade grupperna i dagens globala samhälle. COVID-pandemins negativa effekter på småskaliga producenter vittnar om detta. Bönder och andra människor på landsbygden är ännu inte skyddade, åtminstone inte tills Deklarationen konsekvent återspeglas i deras länders lagar och politik. Därför är mobilisering för implementeringen av UNDROP på alla nivåer en fråga av ytterst vikt.

FIAN på småbrukarnas kampdag

Denna och nästa vecka fokuserar vi på bönders rättigheter, som sammanfaller med småbrukarens kampdag och kommer informera om de viktigaste aspekterna av deklarationen: från hur detta skyddar rättigheterna för landsbygdens folk till land och andra naturresurser, hur deklarationen i sig kommer att hjälpa oss att uppnå agroekologi, liksom miljö- och klimaträttvisa. Missa inte de samtal som FIAN kommer att hålla och delta i!

Torsdag 15/4

kl. 14 deltar vi i riksdagsseminarium om småbrukare och deras avgörande roll för den civila beredskapen. Anmäl dig här.

kl. 15 är du välkommen på ett webinar om hur vi kan skydda mänskliga rättigheter på landsbygden. Anmäl dig här.

Fredag 16/4

kl. 18 samordnar vi ett samtal med kvinnliga småbrukare från Nicaragua, Peru och Brasilien. Missa inte!

Måndag till onsdag 19-21/4

FIAN Sverige är på Mänskliga Rättighetsdagarna med seminarium om Deklarationen för småbrukares rättigheter samt om samernas rättigheter. Välkommen!

Visste du att…?

Varje år, under veckan den 17 april, syftar den internationella dagen för bondekamp,  initierad av La Via Campesina, att minnas massakern av de jordlösas rörelse (MST) 1996 i Eldorado dos Carajás, Brasilien medan de protesterade för en omfattande jordreform.

Under protesten attackerade den brasilianska militärpolisen i Amazonas delstat Pará medlemmar av MST som blockerade en motorväg, dödade 19 och skadade hundratals bönder.

Kategorier: Nyheter