Genom att skriva under våra blixtaktioner visar du ditt stöd till människor som lider av hunger. Blixtaktioner leder ofta till konkreta förbättringar av de drabbades situation.

När en blixtaktion avslutas skickas de undertecknade breven till ansvariga på lokal, nationell eller internationell nivå för att sätta press på makthavare och påpeka vilka skyldigheter stater har att respektera, skydda och uppfylla sin befolknings rätt till mat. I samband med brevkampanjerna informeras media om de kränkningar som har skett. Den internationella uppmärksamheten stärker de drabbades talan att hävda sin röst mot starka aktörer.

De blixtaktioner som svenska FIAN har för närvarande är:

Ta ställning för Schyssta Pensioner!

AP-fonderna investerar svenska folkets pengar i en rad företag som bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter, miljöförstöring och klimatförändringar. Det handlar inte om enskilda misstag utan om ett systemfel.

Läs mer om Schyssta Pensioner och skriv på

Skriv under för småbrukares rättigheter!

En FN-deklaration för småbrukares och andra lantarbetares rättigheter syftar till att skapa ett internationellt juridiskt bindande instrument som skulle stärka skyddet av dessa gruppers mänskliga rättigheter. 

Läs mer om deklarationen och skriv på