Hej! Mitt namn är Bartira Fortes och jag är här i egenskap av medlem i BRASSAR, en förening bestående av brasilianare och Brasiliens vänner i Stockholm som kämpar för demokrati och mot kuppen i Brasilien. Vi kämpar mot fascismen. Vi kämpar för före detta President Lula da Silvas frihet! Budskapet idag är att för att uppnå maträttvisa så krävs det att vi skyddar demokratin, urfolket, bönderna, kvinnorna och respekterar bio- och socialmångfald.

Brasilien har varit en framträdande aktör i kampen mot hunger och ojämlikheter under Arbetarpartiet och Lulas regering. Brasilien har också varit ett land i centrum av utvekligen av maträttvisa och blev en referens för dialog kring denna på den internationella scenen. 2003 initierade president Lula programmet ”Fome Zero” Nollhunger, med målet att avskaffa hunger och extrem fattigdom i Brasilien. Fome Zero blev det största regeringsinitiativet i strävan att avskaffa hunger i landets historia. År 2003 hungrade 44 miljoner människor, vilket Lulas regering minskade med 82%. Detta utmynnade i att Brasilien kunde tas bort från hungerkartan. Denna framgång har dock sin utgångspunkt i att Brasilien återställde demokratin. En ung och ömtålig demokrati efter 21 år av diktatur. En demokrati som åter hotas idag!

Som kontrast till Lulas kamp mot hunger kunde världen titta på medan Brasiliens nuvarande president, Jair Bolsonaro, skämtade om landets fattiga och vågade påstå att det är en stor lögn att säga att det finns hunger i Brasilien. Bolsonaros ”regeringsplan” åsidosätter kampen mot hunger och fattigdom, den förnekar miljöförstöring och dess påverkan på matkvaliteten. Den ignorerar familjelantbrukets, bönders, urfolkens och samhällets roll i matproduktionen. Denna odemokratiska och auktoritära regim har en tydlig negativ inverkan på den struktur som byggdes ut i kampen mot hunger. Bolsonaros regering har destabiliserat den nationella politiken för maträttvisa. Den har bland annat stängt ned ministeriet för jordbruksutveckling som är ansvarig för den grundlagsfästa jordreformen; även National Food and Nutrition Security Council, liksom andra kontrollorgan. Detta åtföljs av en förstärkning av monokulturer, vilket riktas till den utländska marknaden, och samtidigt en minskning av matproduktionen för den inhemska marknaden. Användningen av bekämpningsmedel har godkänts i proportioner som aldrig tidigare registrerats i landet. Aggressiva framsteg i Amazonas avskogning inte bara tillåts, utan uppmuntras. Dessutom har Bolsonaro utsett Jordlösa Lantarbetares Rörelse (MST) till sin huvudfiende. Många MST-ledare har åtalats för ”terrorism”. Två ledare mördades i år! Låt oss inte hellre glömma Bolsonaros kampanjlöfte som gick ut på att ge vapen till de stora jordägarna så de kan ”skydda sig” mot urfolk. Så sent som i fredags mördades en regnskogsväktare.

Paulo Paulino Guajajara attackerades och sköts till döds. Han var medlem i ”Guardians of the Forest”, som har till uppgift att försvara urfolkets territorier från illegal verksamhet. Våldet är inte bara mot urfolk utan också mot miljöaktivister och de som engagerar sig för att skydda och främja urfolksrättigheter. I september mördades Maxciel Pereira dos Santos, en urfolksförsvarare som länge arbetat för Brasiliens nationella urfolksmyndighet, FUNAI. Han sköts med två skott i huvudet på öppen gata i närheten av det område där han länge arbetat med urfolksrättigheter. FUNAI är den myndighet som ansvarar för urfolksfrågor och har nyligen försvagats tydligt av Bolsonaros regering. Brasilien är redan ett av de farligaste länderna i världen att vara förespråkare för miljöskydd och urfolksrättigheter i.

Bolsonaro och Ricardo Salles, Brasiliens miljöminister, har jobbat hårt med att kriminalisera miljöaktivister och NGOs. Först pekade de ut miljöaktivister som skyldiga för Amazonas bränder och nu skyller de på Greenpeace för att stora mängder olja läckts längs nordöstra Brasiliens kust och kallade dem ”ekoterrorister”. Med ena handen stänger Bolsonaro dörren för alla nationella och internationella grupper som vill engagera sig för Amazonas och urfolken, och med andra handen öppnar han dörren på vid gavel för de multinationella företagen som vill exploatera Amazonas. Absurdititeter blev den politiska modellen för Brasilien. För att inte gå för långt tillbaka, i förra veckan hotade Bolsonaros son, Eduardo Bolsonaro, ledamot i Brasiliens kongress, i sociala medier med att om folk börjar protestera i Brasilien som de gör nu i Chile skulle de agera och låsa upp AI-5, den förordning som var grunden för diktaturen i Brasilien och institutionaliserade tortyren. Inte nog med det, Nätverk TV Globo, Sydamerikas största TV-kanal, släppte uppgifter som visar en koppling från Bolsonaro till mordet på den kvinnliga politikern Marielle Franco. Marielle Franco mördades på grund av sin politiska agenda för marginaliserade identiteter och detta representerar en kupp mot den demokratiska rättsstaten.

Men vi står emot! I augusti såg vi den största protesten av ursprungliga kvinnor i Brasília. Samma månade tog A Marcha das Margaridas landets gator med brasilianska bondekvinnor. Demonstrationståget anses vara den största kvinnoaktionen i Latinamerika. Vad detta visar oss är att kampen tillhör kvinnor, bönder, urfolk och andra delar av befolkningen som drabbas av Bolsonaros politik som baseras inte bara på förstörelse av Amazonas utan också på ett rasistiskt, sexistiskt, homofobiskt ideal. Detta visar oss också att det blir allt mer brådskande för olika organisationer att delta i kampen för Lulas befrielse. Världen måste se att Lula är en politisk fånge! Lula livre! Marielle presente! Paulino Guajajara presente! Maxciel Pereira dos Santos presente!

Bartira Fortes

Fotograf: Ida Åkesson

(President Lula släpptes några dagar efter att talet hölls)