Vi hör ofta att småbönder föder världen. Även om en exakt siffra är svår att ta fram så är den hög – kanske åttio procent. Sanningen bakom siffrorna är att kvinnor föder världen – de flesta småbönder idag är kvinnor. På den åttonde mars vill vi även särskilt synliggöra hur maten som produceras även baseras på kvinnors oavlönade reproduktiva arbete. Kvinnliga småbönder och urfolks roll i kampen för matsäkerhet och matsuveränitet och i att försvara mark, vatten och miljö från destruktiva investeringar är extremt viktig och lika undervärderad. Idag är det ofta kvinnor som leder eller har en nyckelroll i den kamp för rättvisa som allt oftare blir ett hot mot deras liv och deras folks själva existens. Det är därför kvinnor nämns särskilt i FN:s deklaration för småbrukare och landsbygdsbefolknings rättigheter som antogs för drygt ett år sedan – och som Sverige röstade emot.

Inför den internationella kvinnodagen den åttonde mars skriver FIAN detta upprop för att all diskriminering mot kvinnor måste upphöra, inte minst mot dem som arbetar på landsbygden. 

“Vi vill ha alternativa utvecklingsmodeller där människor och planeten står i fokus och med respekt för mänskliga rättigheter, matsuveränitet och klimaträttvisa. Vi vill ha anständigt arbete och löner för alla kvinnor. Vi vill att obetalt arbete som med omvårdnad ska erkännas, minskas och omfördelas. Vi vill att könsbaserat våld ska upphöra. Vi vill se ett slut på företags kränkningar av mänskliga rättigheter och miljö. Vi kräver jämlik tillgång till till resurser, makt och möjligheter. Vi kräver att våra röster ska bli hörda och tas hänsyn till. Vi vill se systemförändring och vi vill se det nu!”

Läs mer om den globala strejken på den internationella kvinnodagen här.

Ladda ner och läs rapporten Women’s Power in Food Struggles.