Vilse i inomhusdjungeln

Många nyhetsmedier har tagit upp den heta frågan om inomhusodling under ett par års tid. De flesta artiklar och inslag har haft en ganska låg kvalitet eftersom de journalister som skrivit om företagen antingen saknar kunskap eller intresse för att ställa kritiska frågor som verkar väldigt uppenbara. Därför skrev vi en debattartikel i frågan till tidningen ETC som publicerat en av alla dessa okritiska inlägg.
Vi skriver bland annat:
“Företrädare för foodtech-företagen ger ofta en mycket negativ bild av det jordbruk som både de och du som läser detta faktiskt lever av. Alltså bruk, av jord, som belyses med solen. Direkt alltså, inte via vatten, sol eller vindkraft som ska omvandlas till el som ska driva en LED-lampa som tillverkats i Kina. Jordbruk, som forskningen på senare år mer och mer har förstått, är en fantastisk samverkan av mikroorganismer, insekter och växter som drivet av fotosyntesen skapar näring. Det målas upp som en återvändsgränd som är ohållbar, ineffektiv, smutsig, full av bakterier, och som skapar svinn av vatten, energi, näring.”

Läs hela texten hos ETC

Kategorier: Nyheter