Deklarationen för småbrukare och andra  som arbetar på landsbygdens rättigheter har fått stöd av FN:s generalförsamlings tredje kommitté. Nästa steg är att få den igenom generalförsamlingen. Men Sverige röstar nej. 

Med 119 för, 7 mot – bland dem Sverige – och 49 nedlagda röster, tog förklaringen ett sista steg inför generalförsamlingens formella godkännande. 

USA och Storbritannien vägrar att stödja budskapet, men de flesta  medlemsstaterna har insett vikten av att erkänna familjejordbrukets roll för att uppfylla målen för hållbar utveckling, mänsklighetens framtid och att småskaliga producenter och deras samhällen i landsbygdsområdena utsätts för särskild diskriminering.

Medan de flesta afrikanska staterna röstade för förklaringen, avstod majoriteten av de europeiska staterna. Lyckligtvis stödde Portugal, Luxemburg och Schweiz förklaringen och betonade de positiva resultaten från många års arbete, särskilt att medvetenheten om situationen har ökat. Mexiko påminde med ett överväldigande stöd från latinamerikanska länder om att förklaringen inte bara överensstämmer med FAO: s frivilliga riktlinjer för ansvarsfullt förvaltningsarbete för mark, fiske och skogar, utan också med livsmedelssäkerhets- och näringspolitiken. Bland de asiatiska länderna uppgav Indonesien att detta instrument skulle låta stater formulera bättre nationell politik i enlighet med miljontals landsbygdssamfund.

För mer information, kontakta nuila@fian.org

Kategorier: Nyheter