FIANs verktyg

FIAN:s verktyg för förändring

För att kunna ställa stater till svars för sina skyldigheter gällande de mänskliga rättigheterna arbetar FIAN rättighetsbaserat. Detta innebär att FIAN:s arbete alltid utgår från de mänskliga rättigheterna och internationell lagstiftning, både i vårt informations- och påverkansarbete.

Genom att arbeta rättighetsbaserat har FIAN möjlighet att hänvisa till juridiskt bindande konventioner i sin argumentation om individers rätt till lämplig mat och försörjning. Samt att övervaka och påpeka huruvida stater lever upp till dessa internationella konventioner. Nedan listas de viktigaste rättsliga verktygen som FIAN använder i sitt arbete mot hunger.

Den Allmänna Förklaringen om de Mänskliga Rättigheterna (1948)

Konventionen om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna (1966/1976)

Artikel 11, Rätten till lämplig mat och försörjning

Maastrichtprinciperna (2011)

General comment 12: rätten till lämplig mat (1999)

General comment 15: rätten till vatten (2002)

Tilläggsprotokollet till konventionen om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna (2008)

Riktlinjerna om rätten till lämplig mat (2004)

Riktlinjerna om ansvarsfullt förvaltande av mark, fiske och och skog (2012)

Matsuveränitet

Deklarationen om urfolksrättigheter (2007)

ILO 169 (1989)

Kvinnokonventionen (1979)

Barnkonventionen (1989)

Ordlista
Deklaration: politisk viljeyttring, ej juridiskt bindande
Konvention: juridiskt bindande internationell överenskommelse
Ratificera: göra en konvention giltig genom att anpassa nationella lagar till konventionen
Tilläggsprotokoll: ger möjlighet att pröva fall av kräkningar av konventioner i FN när alla nationella instanser prövats
General comment/generell kommentar: tydliggör tolkning av artiklar

Senast uppdaterad: 2016-01-15

Dela:[easy-share]

Relaterat:

Nyhet

Jordbruk, livsmedelssystem och handel i fokus när civilsamh…

Nyhet

Delegation undersöker Sveriges ansvar för landgrabbing i B…

Blixtaktion

Skriv under för småbrukares rättigheter!

Nyhet

Mänskliga rättigheter utan gränser – Maastrichtprincipe…

Event

Ekonomiska sociala och kulturella rättigheter – när blir…

7 juli

Nyhet

Organisationer går samman för att förändra jordbrukspoli…

Nyhet

Äntligen. Landsbygdens kvinnor får sina rättigheter erkä…

Nyhet

Naturresurser, en fråga om mänskliga rättigheter, inte af…