om fian

Om FIAN

FIAN är en internationell människorättsorganisation som arbetar för att synliggöra och bekämpa kränkningar av människors rätt till lämplig mat och försörjning.

FIAN grundades i Heidelberg, Tyskland 1986 och har funnits i Sverige sedan 1990. Vi utgörs av nationella sektioner och individuella medlemmar i över 50 av världens länder. FIAN är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation. FIANs vision är en värld utan hunger där varje individ åtnjuter sina mänskliga rättigheter med värdighet och självbestämmande, främst rätten lämplig till mat och nutrition.

Vårt uppdrag är att över världen bidra till implementeringen av deklarationen av de mänskliga rättigheterna genom att arbeta för respekten, skyddet och uppfyllandet av den mänskliga rättigheten till lämplig mat och nutrition för individer och grupper som hotas eller lider av hunger och undernäring.  Det gör vi genom att synliggöra och bekämpa kränkningar av människors rätt till lämplig mat och försörjning var de än sker.

I vårt arbete motverkar vi orättvis och kränkande behandling som hindrar människor från att försörja sig själva, och strävar mot lika tillgång till resurser för att alla ska kunna försörja sig själva nu och i framtiden. Vårt uppdrag inkluderar även att integrera kampen mot könsdiskriminering och andra former av ojämlik behandling i vårt arbete.

FIAN har en så kallad konsultativ status i FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC) och Europarådet. Detta innebär att FIAN kan delta vid möten för att framföra sina åsikter inför dessa råd.

Det här gör FIAN Sverige:

Fallarbete

Blixtaktioner

Information och påverkan

Föreningsdokument

Kontakt

Senast uppdaterad: 2018-05-18

Dela:[easy-share]