kyrkomotet

Igår, den 18 november, avslutades årets kyrkomöte, vilket är Svenska Kyrkans högsta beslutande organ. Ledamöterna behandlade 108 motioner, varav många handlade om mänskliga rättigheter.

Ledamoten Lena Klevenås, ordförande för FIAN Sverige 2008-2011, motionerade tidigare i år om att Svenska Kyrkan ska uppmana den svenska regeringen att skynda på arbetet med att ratificera tilläggsprotokollet till konventionen om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna. Kyrkomötet valde att bifalla motionen, vilket innebär att Svenska Kyrkan framöver kommer arbeta aktivt för att sätta press på regeringen i frågan.

Tilläggsprotokollet är ett viktigt verktyg i kampen för rätten till lämplig mat, då det ger individer och grupper mer möjligheter till upprättelse för människorättskränkningar. Under kyrkomötet beslutades även att Svenska Kyrkan ska uppmana regeringen att ratificera Internationella arbetsorganisationen ILO:s konvention 169 om urfolk och stamfolks rättigheter. FIAN Sverige välkomnar kyrkomötets beslut och är väldigt glada att en så inflytelserik institution nu tagit tydlig ställning för både tilläggsprotokollet och ILO 169.