Under årets Asia Europe Peoples Forum deltar FIAN som en av de inbjudna expertorganisationerna. Representanter från civilsamhället och sociala rörelser från hela Europa och Asien samlas för att utbyta erfarenheter och utveckla och intensifiera det internationella samarbetet.

Asia Europe Peoples forum (AEPF) hålls för elfte gången, denna gång 4- 6 juli i Ulaanbaatar, huvudstad i Mongoliet. Forumet uppstod under 90-talet som en reaktion på Asia Europe meeting (ASEM), det officiella toppmöte där Asiens och Europas statschefer och representanter från dess regeringar möts vartannat år för att diskutera framtida utveckling och samarbete de två kontinenterna emellan.

FIAN är inbjudna för att bidra med sin expertis på temat ”Food Sovereignty/Food Security – Beyond Zero Hunger”. Vi kommer tillsammans med representanter från hela regionens civilsamhälle, sociala rörelser och forskarvärld spendera 3 intensiva dygn med att diskutera, analysera och utbyta erfarenheter för att få djupare förståelse för och utveckla och intensifiera det internationella samarbetet. Tillsammans är målet att hitta nya vägar för att motverka den ojämlikhet, fattigdom, orättvisa, och klimat förändring som idag präglar våra samhällen.

skylt

Den första internationella konferensen organiserades 1996 samtidigt som det första ASEM- mötet hölls i Thailand. Sen dess har AEPF organiserats som ett alternativt forum för att organisera de röster som inte får tillträde till toppmötet. Forumet har vuxit under åren och fungerat som en plattform för dialog, samarbete och solidaritet för civilsamhället och de folkliga rörelserna i Europa och Asien. Framgångsrika forum hölls i England (1998), Korea (2000), Danmark (2002), Vietnam (2004), Finland (2006), Kina (2008), Belgien (2010), Laos (2012), and Italien (2014).

I år kommer forumet ha hela sju teman:

  • Resource Justice, Land Rights, Equal Access to Water, and Participation – Going beyond Extractivisms
  • Food Sovereignty/Food Security – Beyond Zero Hunger
  • Climate Justice and Transformation of Energy Systems
  • Socially Just Trade, Production and Investment
  • Social Justice – Alternatives to Debt and Austerity, Social protection, Decent Work, and Sustainable Livelihoods
  • Peace Building and Human Security – Responses to Migration, Fundamentalism and Terrorism
  • Participatory Democracy, Gender Equality and Minority Rights

Följ vårt arbetet i sociala medier, på bloggen och under #AEPF11

Du kan läsa mer om AEPF11- forumet här