Idag, 8 mars 2016, på internationella kvinnodagen håller FN:s råd för mänskliga rättigheter årets första möte. Därför arrangeras sidoeventet ”Ingen rätt till mat utan kvinnors rättigheter: Kvinnor exponerar kränkningar från runt om i världen” (No Right to Food without Women’s Rights: Women Exposing Violations from around the Globe). Syftet är att synligöra de strukturella hinder som kvinnor möter i sin vardag.

Auf dem der Duncans Teeplantage Hantapara T.G. hšren sich Mitglieder der Menschenrechtsorganisation FIAN die Sorgen der TeepflŸckerinnen an. __________________________________________ Funk: 0173 / 240 40 63 Email: kai.horstmann@web.de HypoVereinsbank Konto-Nr. 93 13 222 BLZ 100 208 90 Steuersatz: 7% - Steuernummer 31 / 354 / 60276 *** Local Caption *** Arbeit - Arbeiter - Arbeiterin - Arbeiterinen - Armut - Asien - Bengalen - Dooars - Dorf - Format: Querformat - Frau - Frauen - Himalaya - Landleben - Landwirtschaft - Tee - Teeanbau - Teeplantage - TeepflŸcker - Teepfluecker - TeepflŸckerin - Teepflueckerin - Westbengalen

Arbetare på teplantage i Darjeeling, Indien. Foto:Kai Horstmann

Trots att inkludering av kvinnor och ett genus perspektiv i mat- och näringssäkerhet har efterlysts, förbättras fortfarande inte hunger- och näringsbriststatistiken för kvinnor och flickor. Dessa grupper är extra utsatta för den dominanta ekonomiska- och utvecklingsmodell som exploaterar människor och naturresurser och som går ihop med patriarkal politik och utövning. Nuvarande trender i global politisk styrning försvagar staters förmåga att uppfylla sina skyldigheter mot mänskliga rättigheter, vilket gör att kvinnors ser sina rättigheter förbli ouppfyllda och de förnekas ett liv i värdighet.

Eventet sammanför kvinnorättsaktivister från hela världen med den särskilde rapportören för rätten till mat (Special Rapporteur on the Right to Food) för att diskutera gemensamma strategier för att hålla skyldighetsbärare ansvariga. De kommer att presentera en förståelse för rätten till mat som inte begränsar kvinnor till sin roll gentemot sina barn, familjer och samhället men istället ser den som en realisation av kvinnors rättigheter som ett mål i sig.

Deltagarna kommer från Guatemala, Indien, Spanien, Togo och USA går till rötterna på orsakerna till hunger och näringsbrist, i en värld där global och nationell politik inte lyckas bryta onda cirklar av fattigdom och ökad ojämlikhet. De kommer att tala för landsbygds och urbana kvinnor runt om i världen som upplever påverkan från ekonomisk omstrukturering, migration, okontrollerad och ohållbar utveckling och klimatförändring med allvarliga implikationer för mänskliga rättigheter för tillräcklig mat och näring.

Eventet som organiseras av en lång lista med grupper från civilsamhället och med sponsring av flera länder, hålls mellan sessioner i FNs människorättsråd (HRC) i centrum för global politik, Palais des Nations, på Internationella kvinnodagen den 8 mars.