Nu kommer snart brevet som visar hur din framtida pension kommer att se ut- men vet du vad dina pensionspengar gör just nu?

AP- fonderna ansvarar för 1500 miljarder av svenska folkets pensionspengar. De investeras i en rad företag som bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter, miljöförstöring och klimatförändringar. Det handlar inte om enskilda misstag utan om ett systemfel. AP fonderna måste få nya regler.

tastallning-8

I och med de orangea kuverten nu börjar delas ut har vi tillsammans med 12 andra organisationer dragit igång kampanjen ”Ta ställning” en kampanj för schysstare pensioner. Vi vill med kampanjen uppmana allmänheten att sätta press på politikerna att förändra regelverket för hur våra pensionspengar investeras, sprida kunskap om vad pensionspengarna investeras i och vad det får för konsekvenser för människor och miljö.

Har du inte tagit ställning för schyssta pensioner, gör det idag. Följ vår kampanj på Facebook för att veta mer om detta och vad pensionspengar investeras i eller läs mer på Schyssta pensioners hemsida