Idag var det FIAN:s tur att ge sin syn på saken under Asia Europe Peoples Forum som just nu pågår i Ulaanbaatar, Mongoliet. FIAN är inbjudna som expertorganisation för att delta och bidra vid seminarier och workshops med våra perspektiv och kunskaper på temat Matsuveränitet och rätten till mat. Idag gav vi vår första input.

Under seminariet “Lessons learnd: reclaiming people’s rights” stod FIAN:s Maja Magnusson på scen i parlamentet. Tillsammans med de andra panellisterna var uppdraget att reda ut vad vi lärt oss av de senaste årens allt snabbare takt av privata aktörers inflytande på jordbrukssektorn.

Det största bidraget stod de mongoliska småbrukarna i publiken för. Som enbart genom sina personliga erfarenheter från verkligheten gav skarpa analyser av vad som händer med en landsbygd när stora utländska bolag får fritt fram att investera i infrastruktur och mark.

”De kapital som flödar in från företagen gagnar bara de redan stora, det som redan har-det satsat för lite på de lokala bönderna vi lämnas åt vår fattigdom- det blir inga ringar på vattnet”-  Sa en kvinnlig potatisbonde.

Berättelserna var flera och liknande. För vist är det så. De som drabbas värst av den industrialiserade, monokulturella, export inriktade jordbruksmodellen som länge dominerat i Europa och USA och som nu exporteras till Mongoliet och resten av världen för att effektivisera och profitera på jordbruket drabbar småbrukare och de på landsbygden mest- framför allt kvinnor.

Att investera kapital i mark och de storskaliga jordbruket är i dag lukrativt och en trend som ökar. Trenden i allt fler utvecklingsprojekt och statliga satsningar är att försöka lyfta in matproduktionen i globala värdekedjor för att maximera vinst och avkastning.

Det FIAN menar är att detta varken leder till ökad fattigdomsbekämpning eller ökad tillgång till mat. Som de själva uttryckte det lämnas de utanför. Det som istället behövs är satsningar på de lokala värdekedjorna- på småbrukarna själva, deras jordbruk, på lokala förädlingsprocesser och utbyggnaden av lokala marknader. Då skapas positiva spiraler av minskad fattigdom, minskad hunger och undernäring och ett jordbruk som kan tackla klimatförändringarna.

Läs mer om hur FIAN ser på saken här