Civilsamhällets årliga upplaga av Right to Food and Nutrition Watch lanseras i Rom, 9 oktober 2015. I år belyser granskningen företagens kontroll över matsystem och politik.

Right to Food and Nutrition Watch 2015Företagens makt och kontroll, eller “corporate capture” som det vanligtvis kallas, har skjutit i höjden. Särskilt sedan matkrisen som skakade världen 2007/2008, vilket hotar de mänskliga rättigheterna.

Olika kriser som världen mött de senaste årtiondena har visat att den nuvarande ekonomiska modellen omöjliggör för nationella regeringar att garantera deras skyldigheter gällande mänskliga rättigheter. Likaså verkar den för att prioritera företagens intressen framför människors rättigheter, särskilt när det gäller rätten till lämplig mat och nutrition. I en värld där 795 miljoner människor fortsätter att lida av undernäring samtidigt som en halv miljard lider av övervikt, ser civila samhället världen över att förebygga företagens makt och kontroll blir en allt viktigare fråga.

Granskningen avslöjar företagens makt och inflytande över människors försörjning.

Right to Food and Nutrition Watch, är en erkänd årlig publikation ledd av civila samhället som i år lanseras 9 oktober på FAO:s högkvarter i Rom. Publikationen finns på fyra olika språk och heter i år “Peoples’ Nutrition Is Not a Business”. Den sätter nutrition i fokus och avslöjar företagens makt och inflytande över människors försörjning. Nutrition analyseras ur ett människorättsperspektiv, går längre än att endast mäta näringshalt i mat och kroppar och tar i beaktande de socioekonomiska och kulturella kontexter som påverkar människors tillgång till lämplig mat och nutrition.

FIAN Internationals generalsekreterare, Flavio Valente, kommenterar publikationen; “Årets upplaga beskriver människors kamp för att återta ägarskapet över deras liv och kroppar från transnationella företag. Här är inte nutrition begränsat till medicinska och tekniska områden, utan utvidgas till politiska och systemkritiska dimensioner som kan säkerställa hela, hållbara och kulturellt lämpliga matvanor. The Watch avslöjar subtila men skrämmande missbruk av företag och den straffrihet som råder kring den mänskliga rättigheten till lämplig mat och nutrition. Den tar också upp flera rekommendationer till stater för hur de kan förebygga och straffa initiativ som försvårar åtnjutandet av mänskliga rättigheter”.

“Peoples’ Nutrition Is Not a Business” gräver i konkurrerande synsätt på nutrition, orsakerna till undernäring och politiska åtgärder, både bakom kulisserna och i det offentliga rummet. Med de motgångar och hinder som kvinnor och flickor möter i deras dagliga liv i åtanke, visar också granskningen sambandet mellan rätten till lämplig mat och nutrition och uppfyllandet av kvinnors och flickors rättigheter. ”När allt kommer omkring begränsar företagens ökade makt och kontroll kvinnors och flickors möjligheter till inflytande i det politiska, ekonomiska och sociala livet, och hindrar deras roll i omvandlingen av ojämlika könsbaserade maktförhållanden”, avslutar Valente.

För mediafrågor vänligen kontakta delrey[at]fian.org eller rebecka.jalvemyr[at]fian.se

För mer information om lanseringen, vänligen läs mer på media advisory. För registrering kontakta bley-folly[at]fian.org

Följ uppdateringar på Twitter via #RtFNWatch

Publikationen finns att ladda hem på RTFN Watch hemsida.