Företags kränkningar av de mänskliga rättigheterna måste få ett stopp. Skriv under det gemensamma uppropet för en bindande FN-fördrag den 14 juni! Sociala rörelser och ideella organisationer uppmanar FN:s råd för mänskliga rättigheter att utarbeta ett fördrag som tar tag i företags kränkningar av mänskliga rättigheter.

En global allians av samhällsorganisationer, the Treaty Alliance, bestående av kampanjer, nätverk, sociala rörelser och organisationer från hela världen, uppmanar idag FN:s råd för mänskliga rättigheter att i juni stödja ett initiativ för att utforma ett internationell fördrag för att motverka företags kränkningar av mänskliga rättigheter.

Det är nu vi har chansen. Skriv under du med!

The Treaty Alliance består av globala nätverk såsom Dismantle Corporate Power Campaign, ESCR-Net, FIAN, FIDH, Friends of the Earth International, Transnational Institute, Observatory of Multinationals in Latin America och andra, och som tillsammans representerar mer än 500 organisationer och grupper i världen som vill få stopp på företags kränkningar mot mänskliga rättigheter.

The Treaty Alliance samordnar aktivism i mer än 20 länder med mål att påverka medlemsländerna i FN:s råd för mänskliga rättigheter att stödja ett fördrag under sammanträdet i juni. Målet med detta initiativ till FN är att utveckla ett internationellt fördrag som säkerställer rättsliga påföljder för företag som kränker mänskliga rättigheter, samt hjälp och rättvisa för drabbade människor.

Det gemensamma uppropet från Treaty Alliance har redan undertecknats av över 150 civilsamhällsorganisationer runtom världen. Målet är att få ett brett stöd för ett fördrag som skulle stärka företagens förpliktelser gentemot mänskliga rättigheter inom sin verksamhet. Ett fördrag skulle  ge länder rättsligt stöd att reglera och påverka företag. Det skulle också ge möjlighet för de människor som drabbats av företags kränkning av mänskliga rättigheter att få rättshjälp och gottgörelse. Det skulle också innebära instiftandet av en internationell övervakningsmekanism.

Under månaderna maj och juni sker förberedelser och påverkan i städer som Buenos Aires, Brasilia, Johannesburg, New York, Manilla, Bryssel, Oslo och Genève, för att öka medvetenheten och kunskapen kring företags kränkningar av mänskliga rättigheter och behovet av ett bindande internationellt regelverk.

Vid det 26:e sammanträdet för FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève kommer samordnad aktion och påverkan att ske, både innanför och utanför FN:s byggnader. Ledamöter från the Treaty Alliance kommer att hålla en mobiliseringsvecka, med start 23 juni. Planerade aktiviteter är följande:

[23 juni] Utfrågning/hearing i FN med the Permanent Peoples’ Tribunal (PPT) angående internationella företagsbrott (Chevron, Shell, Glencore, och andra företag)

[24 juni] Offentlig konferens angående multinationella företags kränkningar (TNC Violations), 20:00, CETIM, Genève.

[24-25 juni] Internationell konferens om Mänskliga rättigheters förbindelser gentemot livsmedelsproduktion och livsmedel (Human Rights Compliant System for Food Production and Food) mot multinationella företag.

[25 juni] Protesttåg framför Palais des Nations och en ”Impunity Tour” i centrala Genève.

Läs mer om Treaty Alliance och hur du kan engagera dig här.

För frågor eller mer information kontakta FIAN Sverige.