En ny rapport från Concord i samarbete med kampanjen Hands on the land for food sovereignty, granskar hur EU:s investeringspolitik påverkar rätten till mat, tryggad livsmedelsförsörjning och tillgång till mark i det globala syd. Rapporten avslöjar att nuvarande investeringspolitik och utvecklingsarbete inte överenstämmer med EU:s åtagande att alltid tillämpa människorättsbaserat perspektiv på förvaltning av naturresurser.

Fair EuropeRapporten visar att det pågår ett skifte i EU:s utvecklings- och investeringspolitik  där ansvaret för att stödja rural utveckling i ökad omfattning läggs i händerna på företagssektorn. Utvecklingspolitiken gällande tryggad livsmedelsförsörjning prioriterar en starkare roll för storskaligt privat kapital över investeringar i offentlig sektor med stöd till småskaliga jordbrukare och regionala marknader. Investeringspolitiken skyddar samtidigt stora investerares rättigheter över regeringars möjligheter att införa en politik som skyddar rätten till mat och småskaliga producenter.

2015 har EU utnämnt till Europaåret för utvecklingsarbete där utveckling och bistånd ska stå i fokus utifrån att alla politikområden ska bidra till en rättvis och hållbar global utveckling-  Policy Coherence for Development. Rapporten vill uppmärksamma att detta inte är verkligehten idag och ger följande rekommendationer:

– Ramverk och överenskommelser gällande investeringar som EU förespråkar och antar, bör vara i linje med EU och dess medlemsstaters internationella skyldigheter gällande mänskliga rättigheter och säkerställa att de varken direkt eller indirekt undergräver mänskliga rättigheter i andra länder. Den nuvarande investeringspolitiken leder tvärtom till att EU underlättar och skyddar företags rofferi (grabbing) av naturresurser  och marknader i det globala syd vilket har en negativ påverkan på småskaliga matproducenters rätt till lämplig mat och försörjning.

– EU:s politik och praktiker påverkan på utvecklingsländer bör samstämma med EU:s policy för tryggad livsmedelsförsörjning (2010) som tydligt beskriver hur mat och nutritionsfrågor bör hanteras utifrån EU:s värderingar. EU:s biståndsstrategi är nu istället motsägelsefull och riskerar att undergräva stöd till småskaliga matproducenter för att istället ”exportera” en storskalig industriell jordbruksmodell vars negativa effekter även kritiseras i Europa idag.

– EU bör återinföra och stärka offentliga sektorns roll i policys och investeringar i utveckling. Robusta regelverk måste komma på plats som den privata sektorn måste förhålla sig till, även när det gäller offentligt-privat-partnerskap (PPP). De här regelverken bör skydda rättigheter och tryggad livsmedelsförsörjning för de mest sårbara och prioritera investeringar och stöd till småskaliga producenter och inhemska små och medelstora mikroföretag då det är de som har bäst potential att driva en rättvis utveckling.

Läs hela rapporten här (på engelska).