Massakern i Curuguaty, Paraguay

2015-02-13

Massakern i Curuguaty, ”Curuguaty-massakern”, ägde rum i anslutning till Paraguays presidentval den 15 juni 2012. Massakern leddes av jordlösa småbrukarfamiljer som ockuperade en del av området Marina Kue i Curuguaty-distriktet. Under massakern dödades elva småbrukare och sex poliser.

ParaguayEfter händelsen anklagades 63 personer för brott av åklagarmyndigheten, medan tolv av dessa åtalades, bland annat på grund av olaga intrång på annan egendom. Detta, trots att ett fastställande av Högsta Domstolen kvarstår, gällande äganderätten av marken, som omfattas av jordbruksreformen och beslagtogs illegalt av markägarna.

Paraguay är ett utav de länder som har högst markorättvisor i världen, 2,5 % av landets markägare innehar 85 % av landets åkermark medan 91,4 % av landets småbrukare – med egendom minder än tjugo hektar – innehar endast 6 % av åkermarken. Curuguaty-fallet har uppmärksammats både regionalt och internationellt, bland annat av Paulo Vanucchi, speciell rapportör för Paraguay inom den Interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter.

Rättegången var planerad till slutet av förra året, men har skjutits upp till juni i år. Beslutet togs av domstolen i Salto de Guairá, som hävdar att beslutet fattats på grund av att 50 vittnen inte blivit informerade om fallet i tid. Curuguaty-fallet är, förutom att det är en tragedi för en ung paraguaysk demokrati, ett allvarligt människorättsbrott som symboliserar den växande kriminaliseringen av småbrukare som kämpar för rätten till land i Latinamerika.

Den juridiska processen, för fallet, som präglats av oegentligheter och överträdelser har omöjliggjort en rättvis rättegång. Detta har skapat en otrygg situation för de personer som åtalats, suttit i fängelse eller varit frihetsberövade i över två år, i väntan på domslut. Det har även framkommit att det skett en kriminalisering av advokater och av de människorättsjurister som företräder småbrukarna. Försvararna har åtalats och begränsats fri rörlighet. Information om att vittnen som identifierats från rättegången av de tolv åtalade, har gjort gällande, att de ogiltigförklarats som vittnen.

Vad som är mest utmärkande för fallet är att staten formellt sett, inte inlett någon utredning om anklagelserna mot utomrättsliga avrättningar, godtyckliga arresteringar, dödshot samt fysiskt och psykisk tortyr mot småbrukarna under och efter vräkningen den 15 juni 2012. Detta är ett brott mot statens skyldighet att utreda, åtala och bestraffa de som gjort sig skyldiga till handlingarna. Även om småbrukarna åtalades för olaga intrång, återstår att rent juridiskt fastställa, vem som är ägare till marken i Marina Kue.

FIAN International följer fallet och uttrycker oro över de allvarliga brister som skett i den straffrättsliga processen och uppmanar de paraguayanska myndigheterna att respektera, skydda och uppfylla de mänskliga rättigheterna för de personer som anklagas och är inblandade i Curuguaty-fallet. Det innebär även att säkerställa deras rätt till en rättvis rättegång, till fysisk integritet, till mat och till land samt att en ordentlig, opartisk och faktisk utredning görs av de elva småbrukare som dödades under massakern. Likaså att andra människorättskränkningar som inträffade efter och under händelserna den 15 juni 2012, utreds. FIAN International vill även uppmana myndigheterna att de förtydligar äganderätten till marken i Marina Kue och att de implementerar jordreformen regelrätt.

Här kan du läsa en sammanfattning av Curuguaty-massakern.

Här kan du läsa en sammanfattning om processen kring fallet.

För mer information, läs rapporten The Case of Marina Kue and the ”Curuguaty Massacre” av FIAN International och La Vía Campesina.

Senast uppdaterad: 2015-11-16

Dela:[easy-share]

Relaterat:

Nyhet

Jordbruk, livsmedelssystem och handel i fokus när civilsamh…

Nyhet

Delegation undersöker Sveriges ansvar för landgrabbing i B…

Nyhet

Ett steg närmare en FN-deklaration för småbrukares rätti…

Nyhet

Bekämpningsmedel – ett hot mot människor och mark

Nyhet

Matsuveränitet för att bekämpa nationalistiska krafter

Event

Rapportrelease och After Work!

11 november

Nyhet

En vecka för framtidens mat

Nyhet

Årets rapporthändelse är här – Välkommen på release …