Extraterritoriella skyldigheter

Idag används staters extraterritoriella skyldigheter mer och mer i FN´s arbete för mänskliga rättigheter. Detta mycket tack vare Maastrichtprinciperna som idag fyller 5 år.

För 5 år sedan, den 28 september 2011, träffades runt 40 experter inom internationell rätt och mänskliga rättigheter för att prata om staters skyldigheter att respektera, skydda och uppfylla mänskliga rättigheter utanför landets gränser. Resultatet blev bildningen av Maastrichtprinciperna om staters extraterritoriella skyldigheter (ETO) inom ramen för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Principerna bygger på internationell lag och i expertpanelen deltog en mångfald av aktörer från bland annat fördragsorgan för mänskliga rättigheter, ideella organisationer, tidigare specialrapportörer för UNHCR och den akademiska världen.

”Under dessa 5 år har principerna blivit en viktig referenspunkt för att identifiera exakt vad stater förväntas göra vad gäller mänskliga rättigheter utanför deras gränser.” säger Ian Seiderman, Lag och Policychef för den Internationella juristkommissionen, ”Å ena sidan måste stater respektera och skydda mänskliga rättigheter i samband med deras egna aktiviteter utomlands och å andra sidan har de en skyldighet att hjälpa till att uppfylla mänskliga rättigheter globalt genom internationellt samarbete.”

Idag används staters extraterritoriella skyldigheter mer och mer i FN´s arbete för mänskliga rättigheter. De är på agendan under de pågående förhandlingarna om ett fördrag kring staters möjligheter att reglera transnationella företag och får berömmande ord av FN´s specialrapportör för urfolksrättigheter, Victoria Tauli-Corpuz. ”Som tur är tar Maastrichtprinciperna oss en god bit på vägen för att klargöra tillämpningen av lagen i den här kontexten och kommer vara en bra informationskälla för den mellanstatliga arbetsgruppen om fördraget.”

När FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter granskade Sverige under 2016 påpekade de att Sverige bör ta större extraterritoriellt ansvar. Enligt kommittén bör Sverige reglera de svenska investerare som bidrar till kränkningar utomlands hårdare, till exempel genom att inför obligatorisk människorättsbaserad risk- och konsekvensanalys inför alla investeringar.

Läs även ETO-konsortiets pressmeddelande.