Den globala sammanslutningen för kampen för mark och vatten (Global Convergence of Land and Water Struggles) i Västafrika samlas i en karavan genom regionen. Detta för att göra samhällens röster hörda och engagera nationella auktoriteter i förverkligandet av rätten till mat samt alla relaterade rättigheter.

Karavanen startar från Burkina Faso den 3 mars och kommer att arbeta med påverkan samt mobilisera 15 länder i regionen. Med slutmålet i Dakar, kommer resan att kulmineras i en internationell konferens i samarbete med det globala nätverket för rätten till mat och näring (Global network for the Right to Food and Nutrition). En lista både krav och förslag för den subregionala plattformen för mark, vatten och frön kommer att överlämnas till ordförande för den regionala samarbetsorganisationen ”Economic Community of West African States” västafrikanska staterna (ECOWAS).

Sofia Monsalve Suárez, FIANs nyligen tillsatta generalsekreterare, kommenterar karavanen och säger ”Politik gällande mark, vatten och frön måste gynna människorna och småbrukarna. Det är därför vi stödjer detta fantastiska initiativ av sammanslutningen och bjuder in folkrörelser och samhällen att mobilisera. Vi bevittnar hur en stark rörelse byggs som förespråkar människors rättigheter”

 

 
NOTERINGAR:

– Den Globala sammanslutningen om kampen för mark och vatten Västafrika består av mer än 300 organisationer och nätverk som representerar offer av landgrabbing och watergrabbing i lantliga, tätortsnära och urbana områden. Bestående av vräkta personer från populära områden, unga, kvinnor, ickestatliga organisationer från 15 länder från ECOWAS och den Västafrikanska ekonomiska och monetära unionen (UEMOA).

Deklarationen om Rättigheter till mark och vatten, en genomsam kamp, från Dakar till Tunis: Deklarationen om den globala sammanslutningen om kampen för mark och vatten sätter visionen, principerna och ambitionerna för sammanslutningen och fungerar som grunden för att bygga en stark och enad rörelse som kämpar för en politik som främjar våra mänskliga rättigheter och matsuveränitet. Du kan skriva under Deklarationen HÄR och stötta karavanen.

– Representanterna för Niger, Nigeria, Togo and Benin kommer att ansluta sig till karavanen i Ouagadougou I Burkina Faso. Ghana kommer att ansluta sig till karavanen i Bobo-Dioulasso i Burkina Faso. Côte d’Ivoire kommer ansluta sig i Sikasso i Mali, Mauritania i Rosso i norra Senegal, Guinea Conakry i Tambacounda (Senegal). Gambia, Guinea Bissau och Sierra Léon kommer att ansluta sig till karavanen i Kaolack. Multinationella verksamheter kommer att äga rum i flera byar i Burkina Faso, Mali and Senegal.

För mer information läs här (på engelska).