Kampen för rätten till mat är en kvinnokamp!

2017-03-08

Idag är det internationella kvinnodagen som varje år uppmärksammar ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen.  FIAN Sverige arbetar dagligen med frågor som rör rätten till mat och belyser hur landgrabbing påverkar människor. Idag vill vi uppmärksamma en rapport på ett projekt i västra Afrika vars resultat visar att kvinnor är en sårbar grupp när tillgången till land försvinner. 

4577320275_fec21eb0f3_zUndersökningen är gjord av flera civilsamhällesorganisationer i bland annat Nigeria och Mali under en treårsperiod. Det som undersökts handlar om hur storskaliga investeringar i mark påverkar olika grupper av människor, där resultatet visade att det ser olika ut för kvinnor och män. Tvångsförflyttningar, fråntagande av land, orimliga ersättningar och miljöförstöringar är några orsaker som resulterar i landlöshet eller begränsad åtkomst till land för människor och samhällen och eftersom kvinnor i stor utsträckning är de som står för försörjningen av familjen kan bristen på land leda till stora konsekvenser. Att ha mat på bordet för familjen, samt se till att barnen inte blir undernärda, ligger ofta på kvinnans ansvar, vilket rubbas när tillgången till land blir mindre och mindre, eller rent av obefintlig. Det kan innebära att flera led blir drabbade och fler mänskliga rättigheter fråntagna.

Syftet med projektet i västra Afrika var att ha ett deltagande forskningsprojekt för att få svar på konsekvenserna av landgrabbing. Resultatet presenterades i Abuja, Nigeria för flera institutioner, bland andra Department of Agriculture and Rural Development of the Economic Community of West African States, samt den regionala FN – organisationen FAO.

Så vad kan göras i framtiden för att förändra var något som diskuterades på mötet i Abuja och specifikt vad ECOWAS (se beskrivning nedan) kan göra för att stödja ett bottom up perspektiv på kostnadskontroll i västra Afrika, bland annat i frågor om riktlinjer för regeringar gällande fiske och skog. I och med resultatet i projektet och vilka konsekvenser för livsmedelsförsörjningen landgrabbing kan resultera i, är det viktigt att i fortsättningen samarbeta med ECOWAS för att närma sig ”noll hunger projektet”, ett mål som kommer föras på olika nivåer, både i nära samarbete med bönder men även på nationell nivå för att nå det bästa resultatet.

Afrika har egentligen alla resurser att försörja sig själv och sin befolkning. Det menar Godwin Uyi Oja som arbetar för ERA, en organisation som jobbar med frågor som rör småskaliga bönder i Afrika. Han menar att det är viktigt att föra en dialog som förespråkar matproduktion i första hand, och inte produktion av bränslen till bilar och maskiner på markytor där människor kan odla mat. Detta drabbar de småskaliga bönderna som i stor utsträckning är kvinnor.

Den globala överenskommelsen som arbetar för land och vatten kommer fortsätta att lyfta frågan för att se till att den gemensamma besittningsrätten respekteras över hela Afrika. Lokalbefolkningen är de som bör ha makten över utvecklingen, menar Ibrahim Coulibaly på National Coordination of Peasant Organizations of Mali and the Malian Convergence against Land Grabbing.

Miljön är människors liv, den är inte till salu!

Kampen för rätten till mat är en kvinnokamp, en kamp för rätten till våra kroppar och våra territorier!World-Social-Forum-2015-Tunisien

Notering
De organisationer och institutioner som är involverade I projektet är: National Coordination of Peasant Organizations of Mali and the Malian Convergence against Land Grabbing CNOP-CMAT Mali, Environmental Rights Action ERA/Friends of the Earth Nigeria, Katosi Women Development Trust KWDT-Uganda, Masifundise Development Trust MDT-South Africa, International Institute of Social Studies (ISS), Institute for Poverty, Land and Agrarian Studies (PLASS) and Transnational Institute

Projektet finansierades av the International Development Research Centre Government of Canada (IDRC).

Övriga förkortningar:
Department of Agriculture and Rural Development of the Economic Community of West African States (ECOWAS)

FAO (Food and agriculture organization of the United Nations).

 

Senast uppdaterad: 2017-03-08

Dela:[easy-share]