treatymovement

Det första sammanträdet för den nya arbetsgruppen inom FN avslutades under fredag eftermiddag, den 10 juli. Arbetsgruppen – som har till uppgift att ta fram ett internationellt bindande regelverk för företag och mänskliga rättigheter – sammanträdde i Genève under fem dagar och arbetet fortgick smidigare än vad många hade vågat hoppats på.

Civilsamhällets organisationer från hela världen fanns representerade i Genève under veckan, genom det internationella nätverket Treaty Alliance. Utanför FN mobiliserades stöd under parollen ”Stop corporate impunity” (stoppa företags straffrihet) med demonstrationer, brandtal och paneldiskussioner. Inne i FNs lokaler pågick förhandlingarna, och även där spelade civilsamhället en viktig roll. Ett 50-tal organisationer fanns på plats vid förhandlingsbordet och de fick chans att göra uttalanden som både gav konkreta förslag på hur ett regelverk kan konstrueras, och gav uppmärksamhet till verkligheten för dem som faller offer för företags människorättskränkningar.

Historisk och skör process
Från civilsamhället har rop efter ett bindande regelverk hörts ända sedan 1970-talet. Denna process är både historisk och skör. Under sessionens första dag var många oroliga att resten av veckans arbete helt skulle blockeras av EU. Under måndag förmiddag skulle veckans arbetsprogram godkännas av alla deltagande stater. EU, som länge varit kritisk mot processen, försökte förhala detta genom att föreslå två ändringar till programmet. Detta ledde till långa diskussioner och EU anklagades av övriga stater att försöka utvidga arbetsgruppens mandat, och uppmanades att argumentera för sin sak. Några sakliga argument kom aldrig, och till slut gav EU upp sina krav och lät arbetet fortgå. Även om många kände en besvikelse över EU:s agerande, var de flesta ändå tacksamma över att de inte valde att blockera arbetet. Möjligtvis kände de att världens ögon var på dem, givet civilsamhällets närvaro vid förhandlingsbordet.

Resten av veckan fortgick med konstruktiva och intressanta diskussioner om det framtida regelverkets omfattning och innehåll. I fredags presenterade arbetsgruppen sin rapport om arbetet som åstadkommits. Denna godkändes sedan i konsensus, och många inblandade stater uttryckte stor tacksamhet för fruktsamma och produktiva diskussioner. Nu har alla stater ungefär två veckor på sig att lämna kommentarer på rapporten innan den färdigställs och presenteras under nästa sammanträde för FN:s råd för mänskliga rättigheter, som börjar den 14 september i Genève.

En lång väg framför oss
Arbetet för ett bindande regelverk för företag och mänskliga rättigheter har bara börjat. Nästa sammanträde för arbetsgruppen sker under 2016, och inför det har civilsamhället mycket att göra. Tyvärr lämnade EU och de flesta medlemsstater förhandlingarna redan under tisdag eftermiddag och kom aldrig tillbaka. Sverige hade endast en representant på plats endast under måndag förmiddag. För att denna process ska resultera i ett regelverk som stater är beredda att ta till sig krävs ett brett deltagande. Även om EU och andra OECD-stater är kritiska mot processen krävs att deltar och får sin röst hörd. Civilsamhällets organisationer, i synnerhet de med säte i Europa, har en viktig roll i att påverka dessa stater och få dem att se fördelarna med att delta i arbetsgruppen. Denna process har lett till en splittring mellan stater, och mycket av kritiken som kommit från EU och andra OECD-stater bygger på en falsk motsättning mellan ett regelverk och FN:s vägledande principer (en uppsättning frivilliga riktlinjer för företagande och mänskliga rättigheter). Det är nu upp till civilsamhället att bryta denna låsning och belysa det faktum att regelverket kan komplettera de vägledande principerna och överbygga de juridiska gap som tillåter företag att gå fria när de begår brott mot mänskliga rättigheter.

Håll dig uppdaterad om det fortsatta arbetet via FIAN Sveriges hemsida, sociala medier och givetvis via Treaty Alliances hemsida.