Guarani-Kaiowá är på Europaturné för att sprida information om sin situation och söka stöd i kampen för rätten till mark.

Elizeu Lopez i Mato Grosso do Sul 2016. Foto: Alejandra del Rey, FIAN

Elizeu Lopez i Mato Grosso do Sul 2016. Foto: Alejandra del Rey, FIAN

I regionen Mato Grosso do Sul i Brasilien sprider soja- och sockerrörsplantagerna ut sig sedan 1970-talet och sedan dess har livsvillkoren för urfolket Guarani-Kaiowá bara blivit sämre och sämre. Gruppen förföljs och ledare mördas regelbundet. De lever idag i extrem fattigdom och utanförskap med hunger och undernäring som följd. Trots att de tidigare blivit lovade områden av regeringen har processen för utdelning av mark avstannat helt.

Från Brasilien reste det fem personer till Europa för att belysa urfolkets situation och för att be EU om hjälp. Av dessa besökte tre Sverige, Elizeu Lopez, som representant för Guarani-Kaiowá och två personer från den nationella stödorganisationen för urfolksrättigheter, CIMI.

Under besöket i Göteborg ordnade FIAN ett möte med svenska riksdagsledamöter som till vår glädje verkade ta till sig Elizeus och CIMI´s berättelse om Guarani-Kaiowá och ta den på allvar. Nu hoppas vi att Sverige och EU sätter press på Brasilien att återuppta utmärkningen av nya landområden för Guarani-Kaiowá. Elizeu deltog även i Internationella Torgets seminarieprogram på Bokmässan och vill du ta del av hans berättelse går det att se seminariet i efterhand genom länken ”De brasilianska urfolken tystas”.

FIAN har stöttat Guarani-Kaiowá sedan 2005 och uppmärksamheten kring deras situation har ökat. I början av året besökte FN:s specialrapportör för urfolksrättigheter, Victoria Tauli-corpuz, Elizeus samhälle för att bevittna de kränkningar de utsätts för. Resultatet blev en rapport om situationen för Brasiliens urfolk som presenterades för FN:s råd för mänskliga rättigheter under deras 33: dje session i Genève. Delegationen var så klart med under presentationen av rapporten och fick ge sina vittnesmål.

Förhoppningen är att Guarani-Kaiowá, när de åker hem, har större internationellt stöd att lita på i kampen för sin rätt till mat, mark och makt.